GEÇİCİ SİNOVİT -Tanı ve Tedavi

 

Tanı

Direkt radyografide eklem aralığında belli belirsiz bir genişleme görülür.

Ultrasonografi çekilecek olursa sinovya sıvısındaki artış ortaya konur. Hastalığın seyrini izlemede de ultrasonografi yararlıdır.

Laboratuvar tetkiklerinde geçirilmiş infeksiyonu işaret eden bulgular olabilir.

Ayırıcı Tanı

Dışlanması gereken başlıca iki hastalık mevcuttur: kalça ekleminde iltihap (septik artrit) ve Perthes hastalığı.

Kalça septik artriti her zaman şiddetli ağrı, eklem hareketinde kısıtlılık, yüksek ateş ve belirgin laboratuvar bulgularıyla başlamaz. İnfeksiyona neden olan mikroorganizmaların etkinliği düşük olduğundan veya çocuk herhangi bir nedenle zaten antibiyotik almakta olduğundan bazen belirti ve bulgular daha az belirgin, laboratuvar değerleri çok yükselmemiş olabilir. Bu durumda eklem ponksiyonu gerekebilir.

Perthes hastalığı kuşkusu MRG ile giderilebilir.

Tedavi

Yatak istirahati ve çocuğu birkaç gün evde oyalamak genellikle yeterli bir tedavi şeklidir. NSAİ ilaçlar verilebilir.

Nüksün önlenmesi açısından kalça hareketleri rahatladıktan bir hafta sonrasına kadar hastanın fazla yürütülmemesi önerilir. Streptokok infeksiyonlarından veya üst solunum yolu infeksiyonlarından sonra hastalığın yineleyebileceği aileye anlatılmalıdır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

klinik görünüm
tanı ve tedavi


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın