DOĞUMSAL TİBİA PSÖDOARTROZU - Tedavi : Klasik Yöntemler

 

sınıflama
klinik görünüm
eğrilik tedavisi
klasik tedaviler
çağdaş yöntemler

 

 

 

 


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın

 

 

 

 

 

Tedavi

Psödoartoz Tedavisi

DTP’nda gelişen kırığın kendiliğinden iyileşmesi, ya da alçılamayla sonuç alınması söz konusu değildir. İster tip II, ister tip III olsun, kırık geliştiği zaman psödoartrozla sonuçlanacağından bu olgular tip IV ile aynı kaderi paylaşırlar. Diğer bir deyişle, kırık oluştuktan sonra DTP’un hangi tipde olduğunun fazla bir değeri yoktur, ancak Crawford sınıflamasına göre tip III DTP tedaviye, psödoartroz gelişen diğer tiplerden daha iyi yanıt verir.

DTP’undaki psödoartroz için çok çeşitli yöntem önerilmiştir. Her olgu kendi özellikleri ve riskleri içersinde değerlendirilmeli ve tedavi seçenekleri içersinde en uygun olanı seçilmelidir.

Psödoartoz tedavisinde cerrahi girişimin hangi yaşta yapılacağı tartışmalıdır. Hastanın breys içinde radyolojik takibe alınması gerektiği ve kırık uçlarında ileri osteoporoz ve atrofi gelişmediği sürece ameliyatın daha ileri yaşlara kaydırılmasının daha doğru olacağı genel kabul görmektedir, çünkü ergenlik çağına doğru tedaviye olumlu yanıt veren olgu sayısında artış olduğu bir gerçektir. Bu nedenle bacak uzunluk farkının giderilmesi için yapılacak cerrahi girişim(ler) ergenlik dönemi sonrasına ertelenir.

Psödoartroz için tedavi seçenekleri:

·         intramedüller çivileme + greftleme

·         İlizarov yöntemi

·         damarlı fibula grefti uygulaması

·         fibulanın tibiaya transpozisyonu

·         amputasyon

·         ek uygulamalar

Bitün cerrahi girişimlerin birleştiği ortak nokta, psödoartroz sahasını çevreleyen kalın fibröz dokunun periost ve atrofik kemik uçlarını içerecek biçimde tümüyle çıkartılmasıdır. Bu işlem bir tümör rezeksiyonu titizliğiyle yapılır.

İntramedüller Çivileme + Greftleme. Rezeksiyon sonrası kemik uçları karşı karşıya getirilir ve stabilizasyon için intramedüller çivi uygulanır. Psödoartroz sahası bol kemik grefti ile desteklenir. Kullanılacak çivi Steinmann çivisi, ya da özel yapım çivi olabilir. Çivi kemik iliğinde bırakılır, çıkartılmaz. Kemik uzadığında çivi uçlarının bittiği yerde yüklenmeye bağlı kırık oluşabilir. Bu nedenle çivinin birkaç kez değiştirilmesi gerekir. Psödoartroz sahası tibianın çok distalindeyse çivi kalkaneus ve talusu katedecek tarzda geçilir ve ayakbileği eklemi kısıtlanır. Başarı şansı % 50 ila % 60 civarında olduğundan, tekrarlayan çivi değişimlerini gerektirdiğinden ve komplikasyonları (ayakbileğinde valgus, yeniden kırık, ayakbileği ekleminde kısıtlılık vb.) bol olduğundan günümüzde çok daha az tercih edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.