DOĞUMSAL TİBİA EKSİKLİĞİ - Tedavi

 

genel özellikler
klinik görünüm
tedavi

Tedavi

 

Tip IA olguda Brown işlemi önerilmiştir. Buna göre fibula orta hatta, femur alt ucu hizasına getirilir (santralizasyon) ve ayağa Syme amputasyonu uygulanır. Brown işlemi çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır, çünkü dizde ekstansör mekanizma çalışmadığından hamstringlerin marifetiyle sarsak dizde ilerleyici fleksiyon kontraktürü meydana gelir ve diz işlevi giderek bozulur. Fleksiyon kontraktürünü düzeltmek için yapılan mükerrer cerrahi girişimler dizdeki kötüleşmeyi önleyemez ve  sonuçta amputasyonda karar kılınır. Brown işleminin başarılı olabilmesi için diz ekstansör kuvvetinin yeterli olması gerekir, ancak tip IA olguda çocuğun dizini aktif olarak ekstansiyona getirebilmesi oldukça nadir bir durumdur. Radyografide femur alt uç epifiz çekirdeğinin normal olması ve patellanın bulunması dizde ekstansör mekanizmanın işlev gördüğünün dolaylı bulgularıdır.

 

Tip IA olguda diz dezartikülasyonu ile iyi sonuç alınır. Sonrasında hastaya takma protez kullandırtılır. Bu işlem çocuk yürümeye başlamadan önce, tercihan 6 ila 10 aylıkken, yapılır ve çocuk proteziyle yürümeye başlar. Eğer bacaktaki kısalık çok fazlaysa fibula santralize edilerek femur alt ucuna füze edilir ve Syme amputasyonu uygulanır.

 

Tip IIB ve tip II olguda fibulanın proksimal kısmı tibianın proksimal kısmına nakledilir. Başarılı bir kaynama için tibia proksimal kısmı henüz kıkırdak yapıdaysa kemikleşmesini beklemek gerekir. Bacağın proteze uyumunu düzeltmek için diz lateralinde belirgin haldeki fibula başının eksizyonu da gerekebilir. Ayak ileri derecede instabil, ya da deforme ise Syme amputasyonu ve sonrasında protez kullanımı iyi bir seçenektir.

 

Tip III’de olgunun özelliğine göre diz altı amputasyonu, veya Syme amputasyonuyla birlikte protez kullanımı, ya da ayakbileği stabilse uzatma osteotomisi seçeneklerinden biri tercih edilir.

 

Tip IV’de ayakbileğinin düzgünlüğü izlenecek yolu belirler. Tibia distal ucundaki eklem yüzeyi çok bozuksa Syme amputasyonu uygulanır. Daha nadir olarak, eğer ayak ve ayakbileği düzgünceyse uzatma osteotomisi ile birlikte ayağı stabilize edecek ve yere düz basmasını sağlayacak teknikler uygulanır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

fibulanın santralizasyonu
fibula ile tibia arasında sinostoz oluşturulması

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın