TARSAL KOALİSYON - Tedavi

 

özellikleri ve nedeni
klinik görünüm
tanı
tedavi

Tedavi

Yakınmalı tarsal koalisyonda tedavi sportif etkinliklerin, uzun yürüyüşlerin ve engebeli zeminde koşmanın kısıtlanmasıyla başlar. Hastaya topuktaki inversiyon ve eversiyon hareketini kısıtlayan UCBL taban desteği verilir. Peroneal spazmın bulunduğu, oldukça ağrılı olguda peroneal adaleye düşük doz (4 ila 6 IU/kg) Botulinum toksin A yaptıktan sonra, genel anestezi altındaki hastanın ayağına ve ayakbileğine iyi kalıplanmış bot tarzında, yürüme alçısı uygulanır. Alçı süresi 3 ila 6 haftadır.

Cerrahi dışı yöntemlerle kalıcı iyileşme elde etme olasılığı hiç de düşük değildir.

6 aylık konservatif tedaviye karşın aktiviteyi kısıtlayacak oranda düzelmeyen olguda cerrahi girişime baş vurulur. Eksizyon yapılacak hastada dejeneratif artit gelişmemiş olması kuraldır. Bu amaçla MRG istenir. Talus başının dorsalindeki kemik gagayı dejeneratif artrit bulgusu olarak yorumlamamak gerekir.

Kalkaneonaviküler koalisyonda ağrıya neden olan bağlantı eksize edilir ve tekrardan oluşmaması için eksizyon sonrası oluşan boşluğa yağ dokusu veya ekstansör brevis kası yerleştirilir. Ameliyat sonrası 4 haftalık alçı uygulanır. Bu işlem kemikleşmesi kısmen gerçekleşmiş bağlantıya sahip ergenlerde başarılıdır ve subtalar eklemde dejeneratif artrit gelişmeye başladığına işaret eden talus başı dorsalindeki gaga irileşmeden yapılmalıdır. Başarılı olgularda dahi subtalar eklem hareketinin tamamı elde edilemez. Karşı ayağa göre subtalar eklem hareketinin yarısının yapılabilmesi başarı sayılır.

Talokalkaneal koalisyonda kemik köprü medial veya arka fasetin yarısından fazlasını işgal ediyorsa cerrahi işlem için kontrendikasyon doğar, çünkü eksizyon sonrası subtalar hareketin kazanılması pek olası değildir. Yakınmanın çok eski olmadığı, bağlantının fibröz yapıda olduğu, ya da bağlantının ufak yer işgal ettiği olguda sonuç yüz güldürücüdür. Eksize edilecek kütlenin eklemde kapladığı yer arttıkça başarı şansı azalır.

Talokalkaneal bağlantının tümüyle çıkartılması gerekir, ancak bu teknik olarak zor bir işlemdir. Bağlantının önü ve arkası bulunarak subtalar eklem izlenir ve anormal yapı eksize edilir. Cilt altından alınan yağ dokusu kemik köprünün tekrardan oluşmaması için araya konabilir.  Eksizyona karşın ağrının geçmediği olguda triple artrodez yapılır.

Topukta ileri derecede, sabit bir valgus pozisyonu varsa veya bağlantı kemik yapıda ve büyükse triple artrodez tercih edilir.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın