TARSAL KOALİSYON - Klinik Görünüm

 

özellikleri ve nedeni
klinik görünüm
tanı
tedavi

Klinik Görünüm

Tarsal koalisyon doğumdan itibaren mevcut olsa da yakınmalar hemen her zaman ergenlik çağıyla birlikte ortaya çıkar. Hastaların hekime başvuru yaşı daha çok 12 ila 16 arasındadır.

Ağrı başlıca yakınma nedenidir. Ağrının oluşma mekanizması tam bilinmemekle birlikte, bağlantının olduğu eklemde olması gereken hareketin komşu eklemlere yansıyarak ayağın arkasındaki ve ortasındaki eklemlerde anormal harekete yol açtığı, bunun da ağrıya ve peroneal adalede spazma neden olduğu düşünülmektedir. O zamana kadar yakınmasız olan kıkırdak yapıdaki bir bağlantının tekrarlayan yüklenmeler sonucu (yorgunluk kırığı), ya da akut bir travma sonucu kırılması da ağrıyı başlatabilir. Buna karşılık sessiz olan tarsal koalisyonlar da mevcuttur. En azından çift taraflı olguda diğer ayaktaki tarsal koalisyon uzun süre veya sürekli sessiz kalır.

Ağrı uzun süreli yol yürüme sonrası veya engebeli zeminde koşma sonrası ortaya çıkar ve ayağı dinlendirmekle geçer, ancak zamanla yüklenmeyle artan, yerleşik bir hal alır.

Ağrı hemen her zaman sinus tarsi üzerindedir. Ancak tarsal koalisyonun konumuna göre ağrı iç malleole yakın bölgede, uzunlamasına kavis boyunca ve ayak sırtında da olabilir.

Kalkaneonaviküler Koalisyon: Ayaktaki naviküler kemiğinin kemikleşmesi 8 ila 14 yaş arası tamamlanır. Bundan önceki dönemde esas olarak kıkırdak yapıdaki bir kalkaneonaviküler bağlantı esnekliği sayesinde yüklenmeleri kaldırabilirken, giderek kemikleşmenin getirdiği sertlik nedeniyle subtalar eklem hareketinde kısıtlanmaya yol açar ve aşırı yüklenmeleri artık kaldıramaz olur.

Fibröz ve kıkırdak yapıdaki koalisyonlar daha çok yakınmaya neden olur. Ayak sırtının dış kısmında, sinus tarsiye uyan bölgede ağrı  belirir. Başlangıçta ağrı düz olmayan zeminde uzun süre yürüme sonrası ortaya çıkar, zamanla giderek süreklilik gösteriri.

Topukta valgus deformitesi gelişir ve uzunlamasına kavis azalır, ancak bu değişiklikler talokalkaneal koalisyonun aksine kalkaneonaviküler koalisyonda bazen çok hafiftir, ya da görülmeyebilir.

Yaşın artmasıyla hastanın yakınmaları da artar.

Fizik muayenede subtalar eklem hareketinin azaldığı saptanır. Bazen bu kısıtlanma ciddi boyutta olabilir. Subtalar eklem hareketinin kısıtlanmadığı düşünülen tek taraflı olguda karşı ayakla kıyaslama yapılmalıdır.

Talokalkaneal Koalisyon: Talokalkaneal koalisyon 12 ila 16 yaş arası kısmen veya bütün olarak kemikleşir. Bu nedenle hastaların başvuru yaşı kalkaneonaviküler koalisyona oranla daha büyüktür.

Yakınmalar kalkaneonaviküler koalisyona benzerdir. Sportif etkinliklerden veya engebeli zeminde uzun süre yürüme sonrası ayak sırtının dış kısmında, sinus tarsiye uyan bölgede ağrı ortaya çıkar ve giderek yerleşir.

Subtalar eklem hareketi (inversiyon ve eversiyon) giderek kısıtlanır. Kalkaneonaviküler koalisyonun aksine subtalar eklem hareketi ileri derecede kısıtlanır ve hasta topuğundaki esnekliğin azaldığının farkındadır.

Topuk çoğunlukla valgusa gider. Topuktaki valgus nedeniyle boyu kısalan peroneal adalede tekrarlayan inversiyon hareketine bağlı olarak germe refleksiyle spazm gelişir. Kalkaneonaviküler koalisyonun aksine olguların çoğunda peronel adalede spazm vardır. Bu durum ayağın düz taban görünümünü arttırır. Bu nedenle talokalkaneal koalisyon peroneal spastik düztabanlık olarak ta isimlendirilir, ancak bu doğru bir tanımlama değildir, çünkü subtalar eklemdeki her hangi bir rahatsızlık (osteokondral kırık, jüvenil romatoid artrit, osteoid osteoma, infeksiyon vb.) peroneal adalede spazm ile birlikte düztabanlığa yol açabilir.

Hasta çabuk yorulur ve ayağının güçsüz olduğundan söz eder. Ayak dışa doğru dönüktür ve ayak ilerleme açısı artmıştır.

Fizik muayene sırasında bir miktar subtalar eklem hareketi alınırsa da topuk biraz daha zorlandığında peroneal adale kasılarak daha fazla eklem hareketini engeller. Tam koalisyonda subtalar eklem hareketi alınmaz. Ayağa aniden inversiyon yaptırıldığında peroneal adalede klonus oluşturulabilir. Subtalar eklem hareketindeki kısıtlılığı göstermek amacıyla hastanın arkasına geçip parmak ucu yürütüldüğünde topuğun inversiyon yapamadığı görülür. Aynı şekilde hasta ayağının dış kenarı üzerinde yürüyemez.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayınBu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

sinus tarsi üzerindeki ağrı sürekli olabilir