SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIĞI - Radyolojik Bulgular

 

genel özellikler
sınıflama
klinik görünüm
ön arka radyografi
yan radyografi
atel tespiti
perkütan telleme
açık redüksiyon
damar yaralanması
kompartman sendromu
sinir yaralanması
kötü kaynama
eklem sertliği

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Radyolojik Bulgular

Yan Radyografi

Yan radyografi ayrıksız Gartland tip I kırığı tanımlamada daha yararlıdır. Yan radyografide gözyaşı şekli, humerus önü hattı, koronoid önü hattı, humerokapitellar eğim açısı, ve yağ yastıkları değerlendirilir.

Dirsek yan radyografisinde olekranon çukurunun ön duvarı ile koronid çukurun arka duvarı arasında gözyaşı damlasına (veya kum saatine) benzer bir şekil oluşur (Şekil 1). Bu şeklin bozulması kırık lehinedir.

Kapitellum kemikleşme merkezi en geniş yerinde üç eşit parçaya ayrıldığında, humerus cismi ön kenarı boyunca devam ettirilen hat kapitellum kemikleşme merkezinin 1/3 orta kısmından geçer (Şekil 2). Bu hattın kapitellum kemikleşme merkezinin daha önünden geçmesi ekstansiyon tipi kırığı gösterir.

Koronid çıkıntı boyunca çizilen hat proksimale doğru uzatıldığında kapitellumun ön korteksiyle temas halinde buna teğet olarak geçecektir (Şekil 3). Ekstansiyon tipi kırıkta kapitellum bu hattan uzaklaşır.

Humerokapitaller eğim açısı, humerus cisim ortası hattıyla kapitellum orta hattı arasındaki açıdır. Normal değeri 40 derece civarındadır (Şekil 4). Ekstansiyon tipi kırıkta bu açı azalır.

Yağ yastıkcıkları eklem kapsülü içinde bulunan yapılardır. Olekranon çukurunda (arka yağ yastıkcığı), koronoid çukurunda (ön yağ yastıkcığı), ve radius boynunu sarar tarzda supinator kasın önünde (supinator yağ yastıkcığı) olmak üzere dirsekte belli başlı üç adet yağ yastıkcığı bulunur (Şekil 5). Eklem içine kanama durumunda (suprakondiler humerus kırığı, dış kondil kırığı) ön ve arka yastıkcıklar yer değiştirerek yan radyografide karaltı halinde görünür hale gelirler. Supinator yağ yastıkcığı radius boynu kırığında yer değişirir. Ön yağ yastıkcığı dirsek içinde asgari sıvı birikmesi durumunda bile görünür hale gelir. Koronoid çukur oldukça sığ olduğundan dirsek fleksiyonuyla birlikte çoğu kez öne yer değiştirdiği akılda tutulmalıdır. Kapsülün yırtıldığı dirsek çıkığında yağ yastıkcıkları yer değiştirmez; bu husus dirseğin kendiliğinden yerine oturduğu durumlarla ayrıksız suprakondiler humerus kırığını ayırt etmede yararlıdır. Bazen yağ yastığı bulgusu ayrıksız suprakondiler humerus kırığında tek radyolojik bulgu olabilir.

Gartland tip II ve III kırıklarda radyolojik olarak tanıyı koymak kolaydır. Ekstansiyon tipi kırıkta kırık hattı yan radyografide genellikle enlemesine görülür, ya da humerus önünden distalden başlar, arakada daha proksimalde sonlanır. Distal kırık parçası arkada, humerus cismine sahip proksimal parça ise öndedir. Fleksiyon tipi kırıkta kırık hattı humerus arkasında distalden başlar, önde daha proksimalde sonlanır. Distal kırık parçası humerus önünde yer alır.

Şekil 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4
Şekil 1
Şekil 5
Şekil 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.