SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIĞI - Radyolojik Bulgular

 

genel özellikler
sınıflama
klinik görünüm
ön arka radyografi
yan radyografi
atel tespiti
perkütan telleme
açık redüksiyon
damar yaralanması
kompartman sendromu
sinir yaralanması
kötü kaynama
eklem sertliği

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Radyolojik Bulgular

Ön arka ve yan radyografiler çekilir. Standart ön arka radyografi, önkol tam supinasyonda ve dirsek tam ekstansiyondayken çekilir. Standart yan radyografi ise önkol nötral konumda ve dirsek 90 derece fleksiyondayken çekilir. Ağrı ve şişlik nedeniyle standart ön arka radyografinin çekilmesi bazen zor olabilir. Kaymış bir kırıkta kırık parçaları arasındaki rotasyon farkı nedeniyle bunu gerçekleştirmek de mümkün olmayabilir. Bu nedenle kaymış bir suprakondiler humerus kırığında dirsek mümkün olduğunca ekstansiyona getirilir ve radyografi dirsekten ziyade humerus alt ucuna göre çekilir. Ayrıksız, ancak iç sütunda çökme düşünülen olgularda karşılaştırma açısından karşı dirseğin de radyografilerinin alınması gerekebilir.

Ön Arka Radyografi

Gartland tip I kırıkta kırık hattını seçmek her zaman mümkün olmaz. Bu nedenle ön arka ve yan radyografilerde bazı özelliklere dikkat etmek gerekir. Ön arka radyografide Baumann açısı, medial epikondiler epifizer açı, veya humeroulnar açı tanıda yardımcı olur, ancak bu değerler daha çok Gartland tip II ve III kırıklarda redüksiyonun yeterli olup olmadığını değerlendirmede yararlıdırlar; pratikte Gartland tip I kırığın tanısında pek kullanılmazlar.

Baumann açısı dış kondil büyüme plağından geçen hat ile humerus cismi ortasından geçen hatta dik indirilen hat arasındaki açıdır. Normal değeri 8  ila 28 derecedir. Yaşla birlikte hafif artar. Cinsiyetten, önkolun pronasyon ve supinasyonundan etkilenmaz, ancak açı ölçümünde kişiden kişiye değişebilen fark oldukça fazladır. Ayrıca kolun rotasyonundan, dirseğin fleksiyonundan, ve rötgen ışının 20 dereceden fazla bir eğimle gelmesinden etkilenmektedir. Baumann açısı normal değer aralığının çok fazla olması nedeniyle redüksiyon sonrası kontrol radyografisi çekilirken sağlam diğer dirseğin radyografilerinin de alınması daha sıhhatli bir değerlendirme sağlar. Her iki dirsek arasında 4 dereceye varan fark olabilir. Dış kondil büyüme plağının kapanmasıyla bu açı ölçülemez duruma gelir.

Medial epikondiler epifizer açı Baumann açısına alternatif geliştirilmiş bir açıdır. Medial epikondile ait büyüme plağından geçen hat ile humerus orta hattı arasında kalan açıdır. Küçük çocuklarda medial epikondil görünür durumda olmadığında hat humerusun distal ve medial kenarından geçer. Normal değeri 34 ila 42 derecedir. Büyüme plağı bombeleştiğinden bu açı 3 yaş altındaki çocuklarda kullanılamaz; aynı şekilde iç epikondil büyüme plağının kapanmaya başlamasıyla 12 yaşından büyük çocuklarda da kullanılamaz.

Humeroulnar açı, humerus orta hattı ile ulna orta hattı (anatomik eksenler) arasındaki açıdır. Klinik olarak kol ile önkol arasındaki taşıma açısına karşılık gelir.

Baumann açısı
medial epikondiler epifizer açı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.