SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIĞI - Klinik Görünüm

 

genel özellikler
sınıflama
klinik görünüm
ön arka radyografi
yan radyografi
atel tespiti
perkütan telleme
açık redüksiyon
damar yaralanması
kompartman sendromu
sinir yaralanması
kötü kaynama
eklem sertliği

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Klinik Görünüm

Suprakondiler humerus kırığında klinik görünüm kırığın tipine bağlı olarak değişir.

Gartland tip I kırığında dirsekte asgari şişik ve kırık bölgesinde hassasiyet vardır. Ağrılı olsa da dirsek pasif ve aktif olarak hareket ettirilebilir.

Gartland tip II kırığında belirti ve bulgular daha belirgindir. Kırık hematomunun dirsek önünde (antekubital çukur) birikmesiyle burdaki çukurluk kaybolur ve dirsek şişer. Şiddetli ağrı nedeniyle hasta aktif hareket yapamaz; pasif hareket sınırlıdır.

Gartland tip III kırığında dirsekte belirgin şişlik mevcuttur. Geç gelen olgularda antekubital çukurda biriken hematomun cilde yaptığı basıyla içi sıvı dolu kesecikler (büller) oluşabilir. Ağrı şiddetlidir. Kırık yerinde harekete (patolojik hareket) bağlı krepitasyon alınır, ancak çevredeki damar ve sinirlerin kırık parçaları arasında sıkışmaması veya gerilmemesi için bu kırık bulgusunun araştırılması sakıncalıdır.  Önkol kısalmış gibi durur. Yandan bakıldığında dirsekte S şeklinde deformite görülür. Dirsek yarı fleksiyonda ve önkol pronasyondadır. Hasta diğer eliyle kırık taraftaki elbileğinden tutarak dirseğini oynatmadan taşır. Ekstansiyon tipi kırıkta proksimal parçanın distal ucu cilt altında ele gelir. Bazen de önündeki brakiyal adeleyi delip cilde gamze oluşumuna ve morluklara (ekimoz) neden olur. Zamanla hematom yer çekimi etkisiyle yer değiştireceğinden morluklar kırık yerinden daha uzakta ortaya çıkar.

Her suprakondiler humerus kırığı olgusunda damar sinir muayenesi çok önemlidir ve muhakkak titizlikle yapılmalıdır, çünkü kırığın yerleşimi açısından damar sinir hasarı görülmesi nadir bir olay değildir. Kayan proksimal kırık fragmanı önde brakiyal artere bası yapabilir veya damarda hasar oluşturabilir. Böyle bir olguda radyal nabız gerilmeye bağlı olarak zayıf alınır veya hiç alınmaz. Nazik bir manüplasyonla kırık uçları birbirine yaklaştırıldığında damar basısının ortadan kalkmasıyla radyal nabız genellikle tekrardan alınmaya başlar.

Suprakondiler humerus kırıklarında tam bir nörolojik değerlendirme yapmak her zaman mümkün olmasa da, dolaşım durumu ve nörolojik durum her zaman değerlendirilebilir. Nörolojik muayene median, ulnar, radial, ve anterior interossöz sinirleri kapsamalıdır. Kompartman sendromu bulguları açısından da her zaman tetikte olmak gerekir. Geç gelen olgularda kompartman sendromu bulgularına rastlanabilir.

Eşlik eden başka bir kırık olup olmadığı dikkatle araştırılmalıdır (önkol alt uç, humerus üst uç, önkol).


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.