SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIĞI - Komplikasyonlar : Kötü Kaynama

 

genel özellikler
sınıflama
klinik görünüm
ön arka radyografi
yan radyografi
atel tespiti
perkütan telleme
açık redüksiyon
damar yaralanması
kompartman sendromu
sinir yaralanması
kötü kaynama
eklem sertliği


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


kubiti varus deformitesinde düzeltici osteotomi

Komplikasyonlar

Kötü Kaynama

Genellikle posteromediale kaymış kırıklar varus açılanmasına, posterolaterale kaymış kırıklar ise valgus açılanmasına yatkındır. Normalde dirsek tam fleksiyona getirildiğinde el omuz üzerine gelir. Dirsekta açılanma varsa el omuzun iç veya dış tarafında kalır. Dirsekteki açılanmaların travma sırasında, ya da çok daha az olasılıkla cerrahi disseksiyona bağlı olarak, büyüme plağı hasarı sonucu ortaya çıktığı belirtilirse de, bu durum daha çok kırık uçları arasındaki yetersiz redüksiyona ve/veya redüksiyon kaybına bağlı olarak gelişir.

Dirsekteki açılanma klinik olarak taşıma açısıyla ölçülür; bunun radyolojik karşılığı humeroulnar açıdır. Taşıma açısı, dirsek tam ekstansiyonda, önkol tam supinasyonda iken önkolun iç kenarı ile kolun iç kenarı arasındaki açıdır. Bağ gevşekliği nedeniyle taşıma açısı kızlarda daha yüksektir. Normal değeri ile üst değer tartışmalıdır, ancak genellikle normal değer erkekler için 0 ila 13 derece, kızlar için 0 ila 16 derece olarak belirtilir. Normal taşıma açısı kişiden kişiye değiştiğinden kötü kaynama olup olmadığına karar verirken her iki dirsekteki taşıma açısının birbiriyle karşılaştırılması daha sıhhatlidir. Dirsekteki taşıma açısının anormal artışına kubitus valgus, anormal azalmasına kubitus varus denir.

Taşıma açısı ile Baumann açısı arasında bir ilişki söz konusudur. Baumann açısında 5 derecelik değişiklik taşıma açısında 2 derecelik değişikliğe yol açar. Dirsek fleksiyonu azaldıkça taşıma açısı da azalır. Fleksiyon kontraktürü olan dirsekte kubitus valgus görünümü oluşur. Diğer taraftan dirsek hiperekstansiyona gidiyorsa kubitus varus görünümü oluşur.

Kubitus varus daha sık görülür (belki de çoğu kubitus valgus deformitesi klinik bir sorun yaratmadığından). Belli bir dereceden sonra çocuk ceketini, paltosunu giymede zorlanır; kol sarkaç hareketini rahatlıkla yapamadığından hızlı koşamaz; daha önemlisi kozmetik bir deformite oluşturur. Kubitus varus deformitesinde hemen her zaman birden fazla düzlemde bir deformite söz konusudur (varus, hiperekstansiyon, rotasyon). Distal parçanın proksimal parçaya göre göreceli rotasyonu ve hiperekstansiyonu kozmetik deformiteyi arttırır. Dirsek fleksiyon miktarı hiperekstansiyon oranında kısıtlanır. Geç dönemde dirsekde instabilite gelişebilir veya varus açılanması lateral kondilin büyüme plağına gelene torsiyonel momenti ve makaslama kuvvetini arttırarak lateral kondil kırığına zemin hazırlar.

Dirsekde belli bir valgus açısı mevcut olduğundan kubitus valgus deformitesi kozmetik olarak daha tolere edilebilir, ancak ilerde ulnar sinirin iç tarafda gerilmesiyle ulnar nöropati bulguları ortaya çıkabilir (küçük parmakta uyuşma, keçeleşme, ağrı, el kenarının incelmesi vb.).

Suprakondiler humerus kırığından sonra oluşan deformite hareket düzlemine paralel olmadığından distal humerusun açısal deformitelerinde yeniden şekillenme potansiyeli çok kısıtlıdır. Bu nedenle suprakondiler humerus kırıklarında kötü kaynamanın en iyi tedavisi bu komplikasyondan kaçınmaktır. Düzeltici osteotomilerin komplikasyon oranı hiç de az değildir (% 30-50). Bu nedenle asgari deformitelerde kozmetik kaygılar işlevsel kaygıların önüne geçmemeli, ancak her iki açıdan da sorun yaratan ileri deformitelerde cerrahi düzeltim düşünülmelidir.

dirsekte taşıma açısı
kötü kaynamış suprakondiler humerus kırığına bağlı kubiti varus deformitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.