SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIĞI - Komplikasyonlar : Periferik Sinir Yaralanması

 

genel özellikler
sınıflama
klinik görünüm
ön arka radyografi
yan radyografi
atel tespiti
perkütan telleme
açık redüksiyon
damar yaralanması
kompartman sendromu
sinir yaralanması
kötü kaynama
eklem sertliği

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Komplikasyonlar

Periferik Sinir Yaralanması

Her 7 ila 10 suprakondiler humerus kırığından birinde periferik sinir yaralanması görülmektedir. Dirseğinde kırığı olan bir çocukta nörolojik muayeneyi sıhhatli bir biçimde yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle bu husus başlangıçta ebeveynlere anlatılmalıdır. Suprakondiler humerus kırığına bağlı sinir yaralanamalarının çoğu kendiliğnden düzelir. Düzelmeyen olgularda 12. haftadan itibaren EMG incelemesi yapılır. Gerekirse tendon nakli veya sinir grefti uygulanır.

En sık yaralanan sinir median sinirdir (% 60), ancak bu olguların % 80’inde sadece anterior interossöz sinir hasarlanmaktadır. Daha sonra radial (% 25) ve ulnar sinirler (% 15) gelir. Distal parçanın dış tarafa (laterale) kaydığı ekstansiyon tipi suprakondiler humerus kırığında (posterolateral kırık) median sinir (Şekil 1), iç tarafa (mediale) kaydığında ise daha çok radial sinir  yaralanmaktadır (Şekil 2).

Median sinir dirsek ön çukurunda yer alır ve brakiyal kası tarafından korunur. Ancak aşırı kayma durumunda proksimal kırık parçasının kası yırtması sonucu doğrudan yaralanabildiği gibi kırık uçları arasında kalarak da hasar görebilir (Şekil 3). Distal kırık parçasının dış tarafa kaydığı olgularda gerilmeye bağlı olarak zedelenebilir. Brakiyal arterle yakın komşuluğu nedeniyle birlikte yaralanma olasılığı yüksektir 

Dış tarafta radial sinir olekranon çukurunun hemen üzerinde arkadan öne doğru döner. Proksimal fragmanın öne ve dışa doğru kaymasına bağlı olarak radial sinir proksimal parçanın distal kenarında gerilerek zarar görebilir.

Ulnar sinir iç epikondilin hemen arkasındaki olukta seyreder. Ulnar sinir daha çok kırığın tespiti için Kirschner teli geçilmesi sırasında yaralanmaktadır. Ulnar sinir bu işlem sırasında ya doğrudan zedelenmekte, ya da Kirschner teli ulnar sinirin geçtiği oluğu  tespit ederek dirseğin fleksiyonu sırasında sinirin tel etrafında gerilmesine yol açmaktadır. Kapalı redüksiyon sırasında çapraz Kirschner teli kullanılacağı zaman önce lateral tel gönderilerek kırık uçları arasında göreceli bir stabilite sağlanır. Sonra dirsek nazikce ekstansiyona getirilerek skopi kontrolü altında medial tel gönderilir. Dirseğin ekstansiyona getirilmesiyle ulnar sinir telin geçeceği yoldan çekilerek geride kalır. Açık redüksiyon sırasında ise ulnar sinir muhakkak ortaya konarak emniyete alınmalıdır. Ulnar sinir ayrıca distal fragmanın öne kaymış olduğu fleksiyon tipi kırıkda proksimal parçanın arkasında gerilerek hasar görebilir (Şekil 4). Ulnar sinir lezyonları çoğunlukla kendiliğinden düzelir.

Şekil 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2

 

 

 

 

 

Şekil 4
Şekil 3

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.