SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIĞI - Komplikasyonlar : Kompartman Sendromu

 

genel özellikler
sınıflama
klinik görünüm
ön arka radyografi
yan radyografi
atel tespiti
perkütan telleme
açık redüksiyon
damar yaralanması
kompartman sendromu
sinir yaralanması
kötü kaynama
eklem sertliği


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Komplikasyonlar

Kompartman Sendromu

Suprakondiler humerus kırığının en korkulan komplikasyonlarından biri de kompartman sendromudur. Bu durum Volkmann iskemik kontraktürü olarak adlandırılır. Kırığa bağlı olarak dolaşımın bozulmasıyla oluşan iskemi önkol kaslarında düşük oksijen yoğunluğuna neden olur (anoksi). Anoksi, kılcal damarların (kapilerlerin) duvar geçirgenliğini arttıran, histamin benzeri maddelerin salınmasına yol açar ve kaçan sıvı hücreler arası mesafede birikerek önkol kaslarında ödeme ve kas içi basıncın yükselmesine neden olur.

Önkolda dorsal ve voler olmak üzere iki adet kompartman bulunur. Dorsal kompartmanda parmak ve elbileği ekstansör kasları yer alırken, voler kompartmanda parmak ve elbileği fleksörleri, önkolu ve eli besleyen ana arter ve venler (radyal ve ulnar), ve el ve önkol sinirleri (median, ulnar, interossözler) bulunur. Her iki kompartman da esnemesi mümkün olmayan ulna ve radius kemiği, esnemesi çok az olan ulna ve radius arasındaki interossöz membran, ve sınırlı esneme kapasitesi bulunan ciltaltındaki fasya ile çevrilidirler.

Ödem nedeniyle şişen önkol kasları kompartmanı sınırlayan dokulardan ancak fasyayı bir miktar genişletebilirler, ancak gergin fasya giderek venöz dolaşımı engeller. Bu da kas içi basıncı daha da arttırır. Ayrıca kas içindeki basınç reseptörleri damarlarda spazma neden olarak dolaşım bozukluğunu iyice arttırır. Sonuçta önkolda iskemi-ödem kısır döngüsüne girilir. Müdahale edilmezse kompartmanda yer alan kaslar canlılıklarını yitirirler (miyonekroz). Basınç altında kalan sinirlerde hasar oluşur ve ilgili el ile elbileği hareketlerinde felç durumu ortaya çıkar. Basınçla damarlar kapanarak distalde gangren oluşur. Önkolda kompartman sendromu hemen her zaman voler kompartmanda görülür. En sık ve en erken el parmaklarına fleksiyon yaptıran fleksör sublimus kası tutulur.

Önkolda kompartman sendromu geliştiğinde kırıkla bağdaşmayan aşırı ağrı görülür. Ağrı kesicilere giderek daha fazla gereksinim duyulması, ağrının gerilememsi kompartman sendromunun en sık gözlenen bulgusudur. Hemen her zaman parmak fleksörleri ilk tutulan kaslar olduğundan parmakların ekstansiyona getirilmesi aşırı ağrıya neden olur. Bu oldukça sıhhatli bir bulgudur.

Kol şiş ve cilt gergindir.

Dolaşım bozukluğu devam ettiğinde iğnelenme, keçeleşme gibi duyu bozuklukları ve kaslarda güçsüzlük saptanır. Bu bulgular genelde sinirlerde kalıcı hasar meydana geldiğini gösterir.

Cilt pembe renktedir; dolaşım bozukluğunun artmasıyla beyazlaşır ve cildde hissizlik (anestezi) gelişir.

Nabız alınabilir, ancak nabzın bulunuşu kompartman sendromunun gelişmeyeceği anlamına gelmez.

Volkmann kontraktürü gelişirse elbileği doğrultulmak istendiğinde parmaklar kıvrılır, açılmaz. Açmak için elbileğini voler fleksiyona getirmek gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.