GEÇ SPONDİLOEPİFİZER DİSPLAZİ - Tedavi

 

DSD'nin nedeni
DSD'de klinik görünüm
DSD'de tanı ve tedavi
GSP'nin nedeni
GSD'de klinik görünüm
GSD'de tedavi

Tedavi

Hastalığın önlenmesi açısından genetik danışmanlık şarttır. Anneden alınan yumurtalar (oositler) incelenerek annenin taşıyıcı olup olmadığı anlaşılabilir. Bu işleme döllenme öncesi genetik tanı denir. Bu işlem sırasında annenin hastalıklı, ya da taşıyıcı olduğu biliniyorsa sağlıklı yumurtalar ayrılarak spondiloepifizer displaziden arınmış çocuk sahibi olunabilir (in vitro fertilizasyon).

Kısa boy, büyük eklemlerde sertlik, ağrı ve yürüyüş zorluğu hastaların psikolojik destek almalarını ve yaşadıkları çevrenin hastaya uygun hale getirilmesini zorunlu kılar. Ağrı tedavisi kadar fizyoterapi programlarının da önemi büyüktür. 

Kalçada erken gelişecek dejeneratif artriti önlemek için femur üst uç osteotomisi ve asetabulumda örtünmeyi arttıran osteotomi teknikleri birlikte uygulanabilir. Bu hastaların önemli bir kısmına erken erişkin yaşta total kalça protezi gerekir.

Özellikle cerrahi girişim düşünülen hastada atlantoaksiyal instabilitenin varlığı araştırılır, çünkü genel anestezi sırasında boynun ekstansiyona gitmesi sonucu omurilik basısına bağlı kol ve bacaklarda felç gelişebilir. Atlantoaksiyal instabilitenin tedavisi DSD’de olduğu gibidir.

Skolyoz genellikle breys ile kontrol altına alınabilir. Gerekirse spinal instrumentasyon + füzyon uygulanır.

Otozomal dominan geçiş sonucu hastalığın görüldüğü nadir kadın hasta hamileyse, solunum güçlüğü çektiğinden doğumu sezeryanla gerçekleştirmesi önerilir.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın