ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZ - Patoloji

 

nedir
genel özellikler
patoloji
klinik görünüm
röntgen çekimi
röntgende ölçüm
doğal seyir
tedavi: gözlem
korse tedavisi
cerrahi endikasyonlar
eğrilik çeşiti
cerrahi yöntem
cerrahi planlama
posterior sistemler
modern post. sistemler
anterior sistemler

Patoloji

Skolyozda eğriliğin derecesiyle uyumlu, koronal, sagittal ve aksiyel planları ilgilendiren yapısal değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler en fazla eğriliğin tepe noktasında (apeks) görülürken, eğriliğin her iki ucuna doğru giderek azalır. Bu değişiklikler omurlarda rotasyon, kamalaşma ve sagittal planda lordoz olarak özetlenebilir. 

Normal omurgada dengelenmiş olan kompresyon ve distraksiyon (çekme) kuvvetleri eğriliğin dışbükey tarafındaki omur kısmı ile içbükey tarafındaki omur kısmı arasında hacim ve biçim bakımından asimetriye neden olur. İçbükey tarafta omur cisminin yüksekliği daha az, eni daha dar ve daha sklerotik; fasetler daha kalın bir kortekse sahip; pediküller daha kısa ve kalın; laminalar ise daha dar ve birbirine daha yakındır. İçbükey taraftaki basıncın etkisiyle zamanla omurlar arasındaki diskler daralır. Bu bölgede osteofitler ve komşu omurlarda skleroz oluşur (dejeneratif değişiklikler). İleri eğrilikte asimetrik pedikül ve faset eklemleri omurilik kanalında da şekil bozukluğına yol açar.

Omur cismi eğriliğin içbükey tarafına, spinöz çıkıntılar ise eğriliğin dışbükey tarafına doğru döner. Bu nedenle hastaya tam yandan bakıldığında eğrilik lordoz özelliği gösterir. Çok ileri olgularda eğriliğin tepesindeki omur (apikal vertebra) 90° rotasyona uğrar. Bu durumda hastaya yandan bakarken aslında omurgaya önden bakılmaktadır.

Omurganın üç boyutlu torsiyonu göğüs kafesini etkiler ve göğüs kafesinin ön arka çapı oldukça daralır.  Omurlardaki rotasyon dışbükey taraftaki kaburgaların sırtta kalkarak bir kamburluk (hörgüç) oluşturmasına neden olur. İleri olgularda bu keskin kenarlı hörgüç “ustura sırtı” manzarası oluşturur. İçbükey tarafta ise omurlarla birlikte dönen kaburgalar göğüs kafesinin ön yüzünde bir kabarıklığın oluşmasına yol açar. Bu durum kızlarda memelerin aynı hizada olmamasına neden olur. Göğüs kemiği (sternum) da bu asimetriye katılarak yana (içbükey tarafa) doğru yer değiştirir.  

Göğüs kafesi içinde yer alan organlar da etkilenir. Aorta omurga sütununun daha yan ve arkasına doğru yer değiştirir. Göğüs kafesinin hacmi dışbükey tarafta azalırken içbükey tarafta artar. Ciddi eğriliklerde akciğer işlevi ileri derecede bozulabilir.

üç boyutlu bir deformite olan skolyozda tepe omuru en fazla rotasyona uğramış omurdur
omurların düşey eksen etrafında dönmesi sonucu oluşan
göğüs kafesi deformitesi
(üstten görünüm)
üç boyutlu deformitedeki rotasyonel komponente bağlı olarak sırtta oluşan sagittal kontur

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.