ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZ - Cerrahi Tedavi : Omurga İnstrumentasyon Çeşitleri

 

nedir
genel özellikler
patoloji
klinik görünüm
röntgen çekimi
röntgende ölçüm
doğal seyir
tedavi: gözlem
korse tedavisi
cerrahi endikasyonlar
eğrilik çeşiti
cerrahi yöntem
cerrahi planlama
posterior sistemler
modern post. sistemler
anterior sistemler

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Cerrahi Tedavi

Omurga İnstrumentasyon Çeşitleri

İmplant omurganın arkasına (lamina ve transvers çıkıntılar) yerleştiriliyorsa bu işleme posterior instrumentasyon, omurga önüne (omur cismi) yerleştiriliyorsa anterior instrumentasyon adı verilir.

Posterior İnstrumentasyon Çeşitleri

Posterior instrumentasyonda kullanılan sistemler, anterior sistemlere oranla çok daha fazla çeşitlilik gösterir. Bunlar arasında sayılan Harrington sistemi skolyoz cerrahisinde çığır açan tarihsel bir öneme sahiptir. Harrington sisteminde eğriliğin içbükey tarafında, üzerinde dişler bulunan bir çubuk çengeller aracılığıyla omurgaya tutturularak, çubuk üzerinden alt ve üst çengeller arasında distraksiyon uygulanır. Eğriliğin dışbükey tarafına yerleştirilen diğer bir çubuk üzerinden ise, alt ve üst çengeller arasında kompresyon uygulanır. Skolyoz eğriliğindeki rotasyonel komponenti düzeltememesi, omurgayı düzleştirmesi, yüksek oranda implant kırılma, çengel atme vb. oranına sahip olması, yeterli stabiliteyi sağlayamaması gibi nedenler, yeni kuşak omurga instrumentasyon sistemlerinin geliştirilmesine yol açmış ve Harrington sistemi artık kullanılmaz olmuştur.

Luque segmenter instrumentasyonunda, lamina altından geçirilen teller omurganın fizyolojik görünümüne uygun bükülmüş çubuk üzerinde gerdirilerek bağlanır ve eğrilik, her omur seviyesinden çubuğa doğru çektirilerek, düzeltilir. Rijit tespit sağlaması ve ucuz bir sistem olmasına karşın lamina altından geçirilen tellerin omuriliği zedeleme olasılığından dolayı günümüzde ancak omurga felçli (paraplejik) hastalarla sınırlı bir uygulama alanı vardır.

Çubukların çok sayıda seviyeye tutturulmuş çengellere yerleştirilmesiyle hem daha rijit bir tespitin sağlanabileceği, hem de güçlü bir derotasyon yapabilme olanağının doğabileceği düşüncesi bir çok yeni kuşak posterior instrumentasyon sisteminin geliştirilmesine yol açmıştır. Cotrel-Dubousset (CD), Isola ve Texas Scottish Rite Hospital (TSRH) bunlar arasında en popüler olanlarıdır.

Çok seviyeli çengel sistemleri arasında öncülüğü yapan CD instrumentasyonunda konacak çengellerin yeri ameliyat öncesi çekilen radyografiler üzerinde önceden belirlenir. Omurganın fizyolojik görünümüne uygun biçimlendirilmiş çubuk çengellere yerleştirilir ve çubuk özel bir düzenek yardımıyla 90 derece döndürülerek fizyolojik sagittal kontur sağlanır. Bu derotasyon manevrasıyla eğriliğin tüm komponentlerine müdahale edildiğinden oldukça iyi bir düzelme sağlanır. Ayrıca göğüs kafesindeki deformite de düzelir. İkinci bir çubuk yerleştirilerek ve her iki çubuk birbirlerine yan bağlayıcılarla bağlanarak, oluşturulan implant yapısının gücü ve rotasyon kuvvetlerine karşı dayanıklılığı arttırılır.

TSRH ve Isola instrumentasyon sistemleri de CD ilkelerini gözetir, ancak Isola instrumentasyonunda lomber bölgede çengel yerine pediküle geçilen vidalar kullanılır. Pedikül vidalarının mükemmel tespit olanağı sunması daha sonraları, gerek CD, gerekse TSRH sistemlerinin çengel yerine daha çok pedikül vidası kullanılacak şekilde yeniden tasarlanmasına yol açmıştır. Üstelik bu yeni sistemlerde pedikül vidaları sadece lomber bölgeyle sınırlı kalmayıp torasik bölgede de kullanılmaktadır.

Harrington pedikül çengelinin yerleştirilmiş hali
Luque segmenter spinal instrumentasyonunda lamina altından geçirilen tellerin çubuğa bağlanışı
pelvisi de sabitleyen Luque segmenter spinal instrumentasyonu
pedikül vidasının doğrultusu
Isola posterior instrumentasyon sistemi
TSRH posterior instrumentasyon sistemi

 

 

 

 

 

 

 

Harrington sistemi
uzun çubuk ile eğriliğin iç bükey tarafında distraksiyon, ok ile gösterilen kısa çubuk ile dışbükey tarafta kompresyon uygulanır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.