ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZ - Cerrahi Tedavi : Füzyon Sahasıı ve İnstruman Seçimi

 

nedir
genel özellikler
patoloji
klinik görünüm
röntgen çekimi
röntgende ölçüm
doğal seyir
tedavi: gözlem
korse tedavisi
cerrahi endikasyonlar
eğrilik çeşiti
cerrahi yöntem
cerrahi planlama
posterior sistemler
modern post. sistemler
anterior sistemler

Cerrahi Tedavi

Füzyon Sahası ve İnstruman Seçimi

Cerrahi girişim gerektiren eğriliklerin çoğu Lenke tip 1 özelliğindedir. Lenke tip 1A veya tip 1B eğriliklerde yapısal tek bir torasik eğrilik ve bunun altında merkezi sakral hattı geçmeyen, yapısal olmayan lomber bir eğrilik söz konusudur. Bunlar dengesiz eğriliklerdir. Cerrahi girişimde posterior instrumentasyon tercih edilir. Spinal implant olarak üstte çengel, altta vidaların kullanıldığı karma (hibrid) sistemler daha çok tercih edilir. Füzyon sahası stabil omurun bir seviye üzerinde sonlanır. Stabil omurun L4 de olduğu uzun bir Lenke tip 1A eğrilikde füzyon stabil omurun iki seviye üzerinde, yani L2 de sonlandırılır.  Cerrahi girişim sonrası oldukça bir düzelme sağlanır. Ayrıca gövdedeki dengesizlik hemen her zaman giderilmiş olur.

Lenke tip 1C eğrilikde füzyon sahası uzun tutulacak olursa yapısal eğriliğe güçlü spinal implant aracılığıyla uygulanan kuvvetler lomber bölgedeki eğrilikde yeterince dengelenemez ve gövde dengesi bozularak hasta bir tarafa doğru yatar. Her ne kadar zamanla yapısal olmayan lomber eğrilikde bir miktar uyum gözlenirse de, bu her olguda ve yeterince gerçekleşmez. Bu nedenle Lenke tip 1C eğrilikde füzyon sahası stabil omuru geçmemelidir. Ayrıca, yapısal torasik eğrilikde aşırı düzeltimi ve sırtta aşırı düzleşmeyi önlemek için ilk konan çubuktaki rotasyon manevrası 90 dereceden daha az olmalıdır. Cerrahi girişimde posterior instrumentasyon tercih edilir ve genellikle hibrid sistemler kullanılır.

Lenke tip 1C eğrilikde sık yapılan bir hata buradaki çift eğriliği çift majör eğrilikden ayırt edemeyerek sadece torasik eğriliği füze etmek suretiyle ileri derecede gövde dengesiziliğine yol açmaktır. Ayırımın zor olduğu durumlarda, eğer torasik eğriliğin Cobb açısı lomber eğriliğin Cobb açısından daha küçükse, yani oran 1.0'ın altındaysa, bu gerçek bir çif majör eğriliktir ve her iki eğriliğin de füze edilmesinin gerekeceği bilinmelidir. Eğer bu oran 1.2'den büyükse ve torasik eğriliğin rotasyonu daha fazlaysa sadece torasik eğriliğin füze edilmesiyle yetinilir.

Lenke tip 2 eğrilikde her iki yapısal torasik eğrilik de füze edilir. Sadece alt torasik eğriliğin füze edilmesi durumunda üstteki eğrilik ilerler ve dışbükey taraftaki omuz daha da yukarı kalkar. T1 omuru eğriliğe doğru belirgin bir biçimde eğilmiş ve içbükey taraftaki omuz kalmışsa; veya her iki torasik eğrilik arasındaki geçiş omuru T6'da veya daha altındaysa; ya da üst torasik eğrilik 30 dereceden fazlaysa posterior instrumentasyon  T2 'ye kadar uzatılır. Lenke tip 2 eğrilikde anterior instrumentasyon kontrendikedir.

Lenke tip 3 eğrilikde her iki yapısal eğrilik de (torasik ve lomber) füze edilir. Posterior instrumentasyon kullanılır ve daha çok pediküllere vida ile tespit edilen sistemler tercih edilir.

Lenke tip 4 deki üç eğrilik de posterior instrumentasyon gerektirir.

Lenke tip 5 deki yapısal torakolomber veya lomber eğrilik anterior instrumentasyonla tedavi edilir. Ek olarak yapısal olmayan torasik bir eğrilik varsa, yapısal esas eğriliğin seçici füzyonu yeterli olur, ancak bunun için yapısal torakolomber veya lomber eğrilik ile yapısal olmayan torasik eğriliğin Cobb açıları arasındaki oran 1.25'den büyük olmalı ve torasik eğriliğin bending radyografide 20 derecenin altına inecek kadar esnek olduğu gösterilmelidir.

Lenke tip 6 daki her iki yapısal eğrilik de posterior instrumentasyonla tedavi edilir.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.