İDYOPATİK SKOLYOZ - Tanımlama ve Sınıflama

 

nedir
genel özellikler
patoloji
klinik görünüm
röntgen çekimi
röntgende ölçüm
doğal seyir
tedavi: gözlem
korse tedavisi
cerrahi endikasyonlar
eğrilik çeşiti
cerrahi yöntem
cerrahi planlama
posterior sistemler
modern post. sistemler
anterior sistemler

İDYOPATİK SKOLYOZ

Tanımlama

Omurganın kesin nedeni belli olmayan yapısal eğriliğidir. Söz konusu eğrilik esas olarak ön arka planda (koronal plan)  oluşursa da, eğriliğin bulunduğu kısma yandan bakıldığında (sagittal plan) lordotik özellikte olduğu, aksiyel planda ise omurların düşey eksen etrafında döndüğü (rotasyona uğradığı) görülür.

Yapısal skolyozlar arasında en sık (yaklaşık % 80) karşılaştığımız idyopatik skolyozun tanısı yeterli bir inceleme sonucu tüm nörolojik nedenler, sendromlar, doğumsal anomaliler vb. dışlandıktan sonra konur.

Sınıflama

İdyopatik skolyoz deformitenin başladığı yaş temel alınarak 4 gruba ayrılır.

Eğriliğe 3 yaşın altındaki bir çocukda rastlanmışsa infantil idyopatik skolyoz, eğriliğe 3 ila 10 yaş arası bir çocukda rastlanmışsa jüvenil idyopatik skolyoz, eğriliğe iskelet olgunlaşmasını tamamlamamış, ancak 10 yaşından büyük bir çocukda rastlanmışsa adölesan idyopatik skolyoz denir. İskelet olgunlaşması tamamlandıktan sonra fark edilen eğriliğe erişkin skolyozu denir.

skolyoz eğriliği

 


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.