İÇE DÖNÜK YÜRÜME - Tanı ve Doğal Seyir

 

klinik görünüm
doğal seyir
tedavi

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Tanı

Radyografi femurdaki torsiyon derecesi hakkında bilgi verebilir. Metatarsus adduktus olgularında ayakta basarken radyografi çekilir.

Femurdaki torsiyon derecesi bilgisayarlı tomografi (BT) ile sıhhatli bir biçimde ölçülebilir, ancak çocuğun gereksiz radyasyon almasını engellemek açısından ancak cerrahi girişim gerektiğinde çekilmelidir.

Doğal Seyir

Femoral anteversiyon derecesi ile normal femoral antetorsiyon derecesi arasındaki makas zamanla daralır, ancak 8 ila 9 yaşından sonra femoral anteversiyonda anlamlı miktarda bir düzelme beklenmez. Femoral anteversiyona bağlı içe dönüklük olguların % 80'inde kendiliğinden tamamiyle düzelir. Geri kalanların büyük bir çoğunluğunda hafif bir içe dönüklük arta kalabilir, ancak işlevsel fazla bir kusur yaratmaz. Nadiren, yeterince düzelmeyen femoral anteversiyon ergenlik yaşında dizde patellar kompresyon sendromuna yolaçar. Dizi kıvırma ve açma hareketi sırasında normal oluğunda gidip gelen diz kapağı (patella) femoral anteversiyon nedeniyle bacak içe dönük olduğundan oluğun dış duvarını aşındırmağa başlar (patellar kompresyon sendromu). Bu da dizde ağrıya ve müdahale edilmezse kireçlenmeye (dejeneratif artrit) neden olur.

Tibiadaki iç rotasyon kusuru ise 5 ila 6 yaşına kadar düzeldiği kadar kendiliğinden düzelir. Bu yaştan sonra pratik anlamda bir düzelme beklenmez. Olguların yarısında tam düzelme beklenir. Geri kalanın çoğunda hafif bir içe dönüklük kalır, ancak çocuğun yaşantısını etkilemez. Çok az olguda ise tibiadan kaynaklanan içe dönüklük düzelmeyerek yakınmaların devam etmesine neden olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.