RAŞİTİZM - Klinik Görünüm

 

D vitamini
kalsiyum metabolizması
D vit. bağlı raşitizm
klinik görünüm
tanı
tedavi

Klinik Görünüm

Raşitizmde klinik görünüm hastalığın şiddetine bağlıdır.

Süt çocuğu huzursuzdur, pek uyumaz. Sürekli başını hareket ettirdiğinden, saçların yastığa sürtünmesine bağlı olarak bebeğin başı saçsız kalabilir. Kafatası yumuşaktır (kranyotabes). Özellikle paryetal ve oksipital bölgelerde ve bıngıldaklara yakın bölgelerde elle basınç uygulandığında kafatası içeri doğru esner. Basınca son verildiğinde kafatası bir ping pong topu gibi eski halini alır. Kranyotabes özellikle prematürelerde olmak üzere yenidoğanların yaklaşık 3'te 1'inde görülebilen geçici, fizyolojik bir durumdur. Yenidoğan dönemimden sonra da sürmesi akla raşitizmi getirmelidir. Nitekim kafatasının yumuşaması ve incelmesiyle oluşan kranyotabes raşitizmin hemen her zaman ilk klinik bulgusudur. Kranyotabes ayrıca kemik gelişiminin olumsuz etkilendiği durumlarda da görülebilir (osteogenezis imperfekta, uzun süren açlık, sifiliz, talassemi vb.). Kafatasında bıngıldakların kapanması gecikir, suturalar kalınlaşır. Frontal kemiklerin genişlemesiyle alın öne çıkık bir hal alır.

Kranyotabesden sonra ikinci klinik bulgu el bileği, ayakbileği ve diz gibi eklemlere yakın bölümlerde, kemiğa ait genişlemelerin oluşturduğu çıkıntılı görünümdür. Bu bölgelerde giderek hassasiyet gelişir. Göğüs kafesinde kostokondral bileşkelerdeki boncuk tarzı genişlemeler raşitik tespih olarak adlandırılır. Yumuşayan göğüs kafesinde sternum öne doğru kabarıklaşır ve çocukta kuş göğsü (pectus carinatus) gelişir. Diyafragmanın yapıştığı, yumuşamış alt kaburgaları çekmesiyle göğüs kafesinin alt kısmında yatay bir girinti meydana gelir (Harrison oluğu). Karın fırlak görünümdedir. Dişlerin çıkması gecikir ve dişlerde mine kusurları görülebilir.

Yaygın kas güçsüzlüğü fark edilir (raşitik miyopati). Çocukta oturma, emekleme, ayakta durma ve yürüme gecikir. Ayağa kalkan çocukta giderek parantez bacak (O Bein deformitesi) gelişir. Tibiaların iç rotasyonu ve metafizer kalınlaşmayla her iki malleol belirginleşir (çift malleol belirtisi). Hekime en sık başvuru nedeni bu O Bein deformitesidir. Yumuşayan ekstremite kemiklerinde patolojik kırık riski artar. Nitekim tedavi edilmeyen olguda minör travmayla, özellikle yeşil ağaç tarzında, patolojik kırıklar oluşmaya başlar.

Büyük çocukta bilateral genu valgum, ya da bir tarafta genu valgum, diğer tarafta genu varum deformitesi gelişebilir. İleri yaşlarda yumuşayan omurga kifoskolyoz, ya da lordozla sonuçlanabilir. Boy kısa kalır.

Bazen hekime getiriş nedeni, hipokalsemiye bağlı vücutta kontrol edilemeyen yaygın kas spazmlarıdır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

el bileğinde kemiğa ait genişlemenin oluşturduğu çıkıntılı görünüm

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın