DÜZ TABANLIK

 

DÜZ TABANLIK

Zemine basan bir ayağa iç tarafdan bakıldığında topuk ile parmaklar arasında kalan ayağın orta kısmının yere temas etmediği ve bir kavis oluşturduğu farkedilir. Buna iç uzunlamasına kemer (medial longitudinal ark) denir. Aynı şekilde beşinci metatars başı, kuboid kemiği ve topuk kemiğinden oluşan bir de dış uzunlamasına kemer mevcuttur. Benzer bir kavis ayaktaki tarak kemiklerinin başları tarafından oluşturulur (enlemesine kemer, transvers ark).

Ayağa yansıyan yükü birinci ile beşinci metatars başları ve topuk tarafından oluşturulan bir üçgen yapı karşılar. Bu üçgen yapıyı tamamlayan iç, dış ve enlemesine kemerler arasında en önemli yapı iç uzunlamasına kemerdir. Bu kemerde kavsin azaldığı durumlara düz taban, arttığı durumlara ise çukur taban denir.

Aslında düz tabanlık için üzerinde fikir birliğine varılmış bir klinik, ya da radyolojik tanım yoktur. İç uzunlamasına kemerin normal yüksekliği ve bunun alt ve üst sınırları bilinmemektedir. Radyografide ölçülen bir takım açıların klinik yakınmalarla ilişkisi net değildir.

Oluşum Nedenleri

Düz tabanlığın çeşitli nedene bağlı değişik tipleri mevcuttur:

 

Özdeş Sözcükler
      çt             nt               dt
ayak baskıları
çt = çukur taban
nt = normal taban
dt = düz taban

 


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.