ÇARPIK AYAK - Nedeni, Birlikte Görüldüğü Durumlar ve Doğum Öncesi Tanı

 

klinik görünüm
doğum öncesi tanı
erken dönem tedavi
geç dönem tedavi

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeni

Belli bir hastalığa bağlanamayan çarpık ayaklar idyopatik çarpık ayak başlığı altında toplanır. İdyopatik olguların nedeni hakkında bugüne değin çok sayıda değişik araştırma yapılmış ve çok farklı sonuçlara varılmıştır. Bugün için üzerinde uzlaşılan konu idyopatik olarak bilinen olguların birden çok nedene bağlı olarak oluştuğudur.

Birlikte Görüldüğü Durumlar

İdyopatik olgular hariç tutulacak olursa, çarpık ayağa yol açan nedenler arasında çok çeşitli hastalıklar yer alır. Yaklaşık 7 çarpık ayak olgusundan 1’inde eşlik eden bir anomali saptanabilir. Bunlar arasında en sık rastlanılanları kas ve sinirleri ilgilendiren rahatsızlıklardır (serebral palzi, spinal disrafizm, artrogripozis). Ayrıca çarpık ayak belli bir sendroma da dahil olabilir (diastrofik cücelik, Freeman-Sheldon sendromu, Larsen sendromu, trisomi 18 ve 21).

Doğum Öncesi Tanı

Hamilelikte yapılan transbadominal ultrasonografik inceleme sırasında çarpık ayak tanısı konabilir. Rutin hamilelik takibinde çarpık ayak açısından transabdominal ultrasonografinin hamileliğin 20. ila 24. haftalarında yapılması tercih edilir, çünkü her ne kadar 13. haftadan itibaren transvaginal, 16. haftadan itibaren ise transabdominal ultrasonografi ile çarpık ayak tanısı koymak olanaklıysa da, bu erken dönemde tanının yanlış pozitif çıkma olasılığı oldukça yüksektir. Bu erken dönemde ayakta saptanacak şekil bozukluğu geçici olabilir. Ultrasonografide çarpık ayak tanısı koyabilmek için gerekli kriter, fetüsün bacağı hareket ettiğinde ayağın bozuk görünümünü korumayı sürdürmesi, ya da hareketsiz bir bacakta en az 5 dakika süreyle ayağın bu şekil bozukluğunu sürdürmesidir.

Eşlik eden anomali varsa olguların tümünde doğum öncesi ��arpık ayak tanısını koymak mümkün olur. Prenatal (doğum öncesi) çarpık ayak tanısı konan olguların yaklaşık 3’te 2’sinde eşlik eden anomali bulunur ve bu anomalilerin büyük bir kısmı doğum öncesi saptanabilir. Bu durumda amniyosentez endikasyonu doğar. Anomali ağırsa hamileliğin sonlandırılması düşünülebilir. En sık görülen anomaliler merkezi sinir sistemi ve genitoüriner sistem bozukluklarıdır. Prenatal çarpık ayak tanısı konan olguların ancak yaklaşık 3’te 1’i idyopatik çarpık ayaktır. Doğum sonrası tanıda doğrulanma oranı idyopatik çarpık ayakta yüksek değildir (yaklaşık % 60). Hamileliğin son 3 ayına kadar transabdominal ultrasonografik incelemede görülemeyen, ancak son 3 aydaki incelemede saptanan çarpık ayağın doğum sonrası doğrulanma oranı da düşüktür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.