PERTHES HASTALIĞI - Cerrahi Dışı Tedavi

 

nedeni
oluşumu
genel özellikler
tanı
hastalığın seyri
cihaz tedavisi
cerrahi tedavi

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Tedavi

Cerrahi Dışı Tedavi

Perthes hastlalığının tedavisinde lateral pillar sınıflamasını göz önünde bulundurmak oldukça pratiktir. Buna göre grup A ve 6 yaşından ufak grup B hastalarda semptomatik tedavi yapılır; yani hareket kısıtlığı ve ağrıyı gidermek üzere yatak istirahati, kısa süreli ev traksiyonu, NSAİ ilaçlar ve fizyoterapi olanaklarından yararlanılır. Bu hastalar 2 ila 4 ayda bir çekilen radyografilerle takip edilerek ikinci bir avasküler nekroz atağı ile tablonun değişip değişmediği gözlenir.

Altı yaşından büyük grup B, ve tüm grup C olgularda tedavi gerekir (lateral pillar sınıflaması). Uygulanacak tedavi deforme femur başını mümkün olduğunca asetabulum tarafından örtünmesini sağlamak için kalçayı belli bir pozisyonda tutmaktır. Bu sağlanabildiğinde femur başına yansıyan vücut ağırlığı ve yüklenmeler, deforme de olsa femur başının mümkün olan en geniş kısmına daha eşit bir biçimde aktarılır. Böylelikle femur başı her taraftan yansıyan kuvvetlerin sayesinde asetabulum içinde kalıplanır, yuvarlaklığı korunabilir ve yeniden şekillenebilir. Bu yapılmayıp da günlük aktiviteler sırasında femur başının örtünmesi eksik kalacak olursa, bir birim alana daha fazla yük düşeceği için femur başındaki deformasyon daha da artar. Ayrıca dış sütun olarak ifade edilen ve esas yükü taşıyan femur başının dışındaki sağlam kemik kısmı asetabulumun karşısına getirilebilmelidir ki, nekrotik sahanın çöküşü önlenebilsin, azaltılabilsin. Femur başındaki en fazla örtünme kalçanın abdüksiyonu, iç rotasyonu ve fleksiyonu ile sağlanır.

Femur başındaki örtünme özel cihazlarla sağlanabilir. Bu amaçla birçok cihaz tasarımı mevcuttur. Bunlar arasında Thomas cihazı kalçayı yükten kurtarmadığı için günümüzde terkedilmiştir. Taşciyan cihazı kalçayı istenen örtünme konumuna getirmede yetersizdir. Bu cihazlar arasında Birmingham cihazı ve Atlanta Scottish Rite breysi en etkili olanlarıdır.

Cihaz tedavisi sırasında bilinmesi gereken hususlar:

Birmingham cihazı femur başını asetabulum içine yönlendirerek başın daha fazla bozulmasını önler. Kalçayı yükten arındırdığı için de femur başındaki çökme makul ölçülerde gerçekleşir.

 

 

 

 

 

 

 

cihaz içinde ve ayakta çekilen radyografiyle femur başı epifizinin tümüyle eklem içine yönlenmiş olup olmadığı kontrol edilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.