OSTEOKONDROM - Klinik Görünüm

 

genel özellikler
klinik görünüm
tanı
tedavi

Klinik Görünüm

Genel başvuru nedeni genellikle diz veya omuz çevresinde ele gelen ağrısız, sert kütledir. Lokal tahrişe bağlı ağrı olabilir. Bazen de ağrı tahriş sonucu ekzostoz üzerinde gelişen bursanın inflame olmasına bağlıdır.

Büyüme plağı potansiyelinin bir kısmı osteokondroma harcandığından tutulan kemiğin uzaması etkilenebilir ve bacakta uzunluk farkı ortaya çıkabilir.

Kütle tendon hareketini engelleyerek eklem hareket açıklığını kısıtlayabilir. Tendonun kütle üzerinden atlaması çıtlamaya ve ağrıya neden olur. Sinir basısına bağlı yakınmalara neden olabilir. Örneğin, median sinir basısına bağlı elde uyuşma, karıncalanma yapabilir (karpal tünel sendromu), ya da fibuler sinir basısına bağlı düşük ayak gelişebilir. Soliter osteokondromda periferik sinir basısı görülme olasılığı multipl herediter ekzostoza oranla çok daha düşüktür. Omurilik kanalına uzanan bir osteokondrom bacakta ilerleyici güçsüzluk ve uyuşukluğun nedeni olabilir. Çok nadiren damar basısına bağlı olarak bacakta şişlik görülebilir (venöz staz), ya da gelip geçici nabız değişikliklerine neden olabilir. 

İnce, uzun saplı bir osteokondram travma sonrası kırılabilir.

Yakınmaya neden olmayan, ufak osteokondromlar bazen başka bir nedenle çekilen radyografide rastlantısal olarak ortaya çıkar.

Soliter osteokondromun sekonder kondrosarkoma dönüşmesi oldukça nadir bir durumdur (yaklaşık 4,000 olgudan 1’inde). Habaset gelişimi oldukça yavaş gelişen bir süreçtir ve genellikle erişkin yaşta ortaya çıkar. Kütlede sabit bir hızla büyüme beklenen bir durumdur, ancak bu büyüme iskelet olgunlaşmasıyla beraber sona erer. Kütlede, daha doğrusu kıkırdak şapkada, büyümenin erişkin yaşta da devam etmesi habaset şüphesini doğurur. Kütlede alışıla gelen büyümeden daha hızlı bir büyümenin gözlenmesi de aynı kuşkuyu uyandırır. Ortaya çıkan yerel ağrı habaset açısından güvenilir bir bulgudur. Ayrıca, kütlenin üzerindeki ciltte damarlanmanın ve ısının artışı, selim nitelikteki osteokondromun sekonder kondrosarkoma dönüştüğünü düşündürtür. Geniş tabanlı osteokondromlarda habaset gelişme olasılığı saplı osteokondromlara oranla daha fazladır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın