OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA - Sınıflama

 

nedeni
sınıflama
tip I
tip II
tip III
tip IV - VIII
Shapiro sınıflaması
kırık tedavisi
deformite tedavisi

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Görülme Sıklığı

Osteogenezis imperfektanın değişik tiplerina ait görülme sıklığı kesin olarak bilinmemekle birlikte tip I için 100,000’de 2-5, tip II için ise 100,000’de 1-3 olarak bir tahmin yapılmaktadır. Çoğu hafif olgunun tanı konmadan yaşamlarını sürdürdüğü düşünülmektedir.

Sınıflama

 

Osteogenezis imperfektalı hastalardaki klinik belirtilerin niteliğinin, belirtilerin ortaya çıkış zamanının, hastalığın şiddetinin, kalıtımla geçiş şeklinin ve doğal seyrinin birbirinden çok farklı oluşunun yanı sıra, kendiliğinden gelişen mutasyonların ve genetik kodlama hatalarındaki çeşitliliğin çok oluşu, bu tip hastaların belli bir sınıflama altında toplanmasını çok zorlaştırmaktadır. Aynı tipde yer alan osteogenezis imperfektalı hastalar arasında büyük farklılıklar olduğu gibi, hastalık aynı ailenin bireyleri arasında da çok farklı olabilmektedir. Yeni gelişmelerle kollajen yapımının daha iyi anlaşılması, her yerde uygulanabilecek genetik analizlere dayanan bir sınıflamanın daha akılcı olduğunu gösterse de, bugün için osteogenezis imperfektalı hastalara daha çok kalıtıma, klinik tabloya ve radyolojik özelliklere dayalı bir sistem olan Sillence-Danks veya Shapiro sınıflamaları uygulanmaktadır.

Sillence-Danks Sınıflaması

Orijinal Sillence-Danks sınıflamasına göre osteogenezis imperfekta hastaları dört grupda toplanır, ancak daha sonraları yeni grupların eklenmesiyle bu sayı sekize çıkmıştır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.