OS TRİGONUM - Tanı ve Tedavi

 

klinik görünüm
tanı ve tedavi

Tanı

Talusdan ayrı bir os trigonumun, ya da talusa sinkondrozla bağlanan bir os trigonumun basit radyolojik tetkikte görüntülenmesi ve tanınması kolaydır. Güçlü bir zorlamayla sinkondrozun kırıldığı olguda düzenli sınırlara sahip kemikçiğin talusa bakan sınırının düzensiz olduğu fark edilir.

Kemik sintigrafisinde os trigonuma uyan kısımda tutulumda artış görülür. Sintigrafinin pozitif çıkması os trigonum açısından özgünlük oluşturmasa da, sintigrafinin negatif çıkması durumunda os trigonum sendromu tanısından uzaklaşmak gerekir.

Bilgisayarlı tomografiyle os trigonumun serbest bir kemikçik mi (olguların yaklaşık ¾’ünde) olduğu, yoksa talusa sinkondrozla mı bağlandığı anlaşılabilir.

MRG ile os trigonum sendromuna yol açan nedenin kaynağı daha iyi anlaşılır. Özellikle basit radyolojik tetkikte os trigonumun gösterilemediği inatçı ayak arkası olgusunda değerlidir. MRG ile sinovit, ayakbileği arka kapsülünde kalınlaşma, talusda ödem ve fleksör hallusis longus tendonunda tenosinovit gibi patolojiler ortaya konabilir. Talusta kemik iliği ödemine rastlanması dış çıkıntı kırığına işaret eder.

Ayırıcı tanıda Aşil tendiniti, Aşil tendonunda kopma, fleksör hallusis longus tendiniti, retrokalkaneal bursit, Haglund deformitesi, kalkanustan kopma kırığı, peroneal kasta zorlanma, sural sinir tuzaklanması ve Sever hastalığı hatırlanmalıdır.

Tedavi

Yakınmasız os trigonum olgusunda her hangi bir işlem yapılmaz. Os trigonum sendromlu tüm hastalara başlangıçta konservatif tedavi uygulanır. Ağrıyı ve ödemi azaltmak için 10 ila 20 dakikalık seanslar halinde günde 2 ila 4 kez basınçlı buz uygulaması yapılır ve antiinflamatuvar ilaçlara başlanır. Ağrılı bölgeye ultrason, ya da os trigonum çevresine skopi altında lokal kortizon uygulaması yapılabilir. Lokal kortizon uygulaması 10 gün sonra 1 kez daha tekrarlanabilir. İnflamasyonu baskılayan lokal kortizon uygulamasıyla bazı hastalarda uzun süreli iyileşme sağlanabilir.  

Plantar fleksiyon hareketini kısıtlamak önemlidir. Bu amaçla ROM walker denilen breyslerden yararlanılabilir. Şiddetli olguda 2 ila 3 haftalığına bot alçı yapılabilir, ancak gelişecek eklem sertliği nedeniyle midtarsal eklemlerin ayakbileği hareketini yeterince destekleyemeyeceği gerekçesiyle uzun süreli tespitten kaçınılmalıdır.

İnflamasyon safhasını atlatan hastada ayak ve ayakbileği kasları ile ayakbileği bağlarını güçlendirici egzersizlere başlanır. Ayak midtarsal eklemlerdeki hareketi arttırmak önemlidir.

Olguların çoğunluğu konservatif tedaviye yanıt verir. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen, ya da profesyonel yaşamı gereği (balerin, futbolcu, atlet vb.) uzun süreli konservatif tedaviyi kabul etmeyen hastada soruna neden olan kemikçik çıkartılır (eksizyon). Eksizyon açık cerrahi ile yapılabileceği gibi artroskopik olarak ta yapılabilir. Yakınma geçmişi 2 yılın üstüne çıktıkça eksizyona rağmen yakınmaların tümüyle geçme olasılığı da azalır. Eksizyona ek olarak kalınlaşmış fleksör hallusis longus tendonu da gevşetilir. Midtarsal eklem hareketi kısıtlı olan, büyük bir os trigonuma, ya da arka çıkıntıya sahip olan, talus stabilizasyonunu zorlaştıran ayakbileği burkulmalarına sıkça maruz kalmış olan şahıslar konservatif tedavinin başarı şansının düşük olduğu hastalardır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


os trigonumun (ok) basit radyolojik tetkik görüntüsü (üst) ve MRG'deki görüntüsü (alt)