genel özellikler
klinik görünüm
basit radyolojik tetkik
ileri tetkik
patoloji/doğal seyir
tedavi

Tanı

Kemik Sintigrafisi

Basit radyolojik inceleme ile olguların çoğunda (yaklaşık % 75) tanıya gidilebilir, ancak raktif kemik sklerozuna yol açmamış spongioz tip osteoid osteomada lezyonun basit radyolojik inceleme ile tanınması zordur. Kemik sintigrafisi kemikte mevcut mineral miktarına bağlı değildir ve nidus ile çevresindeki dokuda artmış kemik yapımını (osteoblastik aktivite) ve dolayısıyla da artmış kan akımını gösterir. Ağrılı, basit radyolojik incelemesi normal olan ve tanı konamayan hastada bir sonraki adım kemik sintigrafisidir. Kemik sintigrafisi özellikle omurga, elbileği, femur boynu, pelvis ile el ve ayağın ufak kemiklerindeki yerleşimlerde çok yardımcı olur. Sintigrafinin basit radyolojik incelemede lezyon görülmezden önce pozitif olması bu tekniğin önemini arttırır. Atipik yerleşimli osteoid osteomada çok yararlı olur. Sintigrafi reaktif dokunun içinde nidusun bulunmasına değil, radyolojik olarak saklı kalmış olan olguda lezyona ait bölgenin tanınmasına hizmet eder. Osteoid osteomada sintigrafi lezyonu her zaman gösteren çok hassas bir teknik olmasına karşın, o bölgede artmış tutulumun sadece bu lezyona özgü bir durum olmadığını da unutmamak gerekir. Osteoid osteoma sintigrafide tipik olarak dağınık, artmış bir aktivite bölgesiyle çevrili, yuvarlak, yoğun bir tutulum bölgesi şeklinde görünür. Bazen de artmış aktivite gösteren yaygın bir bölge şeklindedir. Tutulumda artış hem erken, hem geç dönemde görülür. Stres kırığında ise erken dönem göllenmede tutulumda artış görülmez. Tanı konmuş osteoid osteomada kemik sintigrafisine gerek yoktur.

Bilgisayarlı Tomografi

Yoğun reaktif bölge içersinde nidusun tanınması için en yardımcı yöntem bilgisayarlı tomografidir. Basit radyolojik incelemede tanı konmuş dahi olsa cerrahi planlama açısından bilgisayarlı tomografi büyük yararlar sağlar. Yerleşimi tam göstererek cerrahi travma bölgesinin sınırlı kalmasını sağlar. Özellikle omurga yerleşiminde cerrahi planlama açısından yararları büyüktür. Örneğin, faset eklemine dokunulmamış ve stabilite bozulmamış olur. Optimal ayrıntı için 1-2 mm’lik ince kesitler gerekebilir. Spongioz tip osteoid osteomada bilgisayarlı tomografi kör kalabilir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik rezonans görüntüleme basit radyolojik inceleme ile tanı konmuş olguda tedaviyi yönlendirecek ek bir bilgi sağlamaz. Klinik tabloya karşın basit radyolojik tetkikin normal olduğu olguda, eğer lezyon spongiozada, ya da eklemiçi veya ekleme komşu ise osteoid osteomayı belirlemede yararı vardır. Bu tür olguda bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme birlikte değerlendirilir. Gadolonyum ile güçlendirilmiş manyetik rezonans görüntüleme lezyonu daha net gösterir. Kortikal tip osteoid osteomada ise manyetik rezonans görüntüleme tek inceleme yöntemi olarak seçilmişse lezyonu atlama olasılığı mevcuttur.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


femur üst ucunda osteoid osteomanın BT'deki görünümü
nidus etrafinda geniş sklerotik alan