genel özellikler
klinik görünüm
basit radyolojik tetkik
ileri tetkik
patoloji/doğal seyir
tedavi

Tanı

Basit Radyolojik İnceleme

Osteoid osteomanın karakteristik radyolojik görünümü ufak, oval ve radyolüsan bir odak etrafında her yöne uzanan, reaktif kemiğe ait yoğun, kalın bir skleroz alanı şeklindedir. Bu skleroz bölgesinin ortasında kalan radyolüsan odak nidus olarak adlandırılır. Nidusun çapı genellikle 1 cm’in altındadır. Osteoid osteoma, yakın radyolojik benzerliği olan osteoblastomdan, nidusunun en geniş çapının 2 cm’in altında olması kriteri ile ayırtedilir. Nidus skleroz bölgesi içinde merkezi yerleşimlidir ve çevredeki bu reaktif dokudan keskin bir sınırla ayrilir. Erken dönemde aktif bir lezyon olan nidus bir kaç yıl içinde olgunlaşarak sessiz bir lezyona dönüşür. Bu geçiş sırasında radyolüsan nidus kemikleşerek çevredeki yoğun reaktif kemikle birleşir. Bu doğal seyir sırasında görüntülenen nidus az veya çok, tümden veya kısmen kalsifiye görünebilir.

İğ biçiminde olan skleroz bölgesi uzun kemiklerde bazen nidusun proksimalinde ve distalinde 5 ila 10 cm gibi hayli uzağa uzanabilir. Skleroz bölgesinin düşey çapı hemen her zaman yatay çapından daha fazladır.  Osteoid osteoma dışında hiç bir kemik lezyonu, çevresinde esas lezyondan birçok kez daha büyük reaktif bir alan oluşturmaz. Osteoid osteomalar yerleştikleri kemikde genişlemeye yol açarlar. Bu durum özellikle nidus çevresi sklerozun asgari düzeyde olduğu omurga yerleşimli osteoid osteomalarda tanı açısından önemlidir. Sklerozun şiddeti nidusun kemikdeki yerleşimine göre çok değişir. Bu nedenle osteoid osteomalar üç grupda incelenir:

1. kortikal tip

2. spongioz tip

3. subperiosteal tip

 

Kortikal osteoid osteomalar klasik tip osteoid osteomalardır ve her yerde benzer radyolojik görünüme sahip olma eğilimindedirler. Çoğu olguda nidusu çevreleyen reaksiyonun kalınluğı nidusun tanınmasını engeller. Hele nidus da nisbeten radyopaksa kalın sklerotik tabakalar altında hiç görülmez olur. Tüm olguların 1/3’ünde nidusun basit radyolojik incelemede gösterilemediği ileri sürülmüştür. Nidusa komşu reaktif kemik bölgesi skleroz yoğunluğunun en fazla arttığı kısımdır. Lezyon elbileği kemiklerinde (karplar) yer almışsa bazen radyolüsan odak görülmeyebilir ve tüm kemik skleroze olarak görülür. Nadir de olsa sklerozun komşu omurda da görüldüğü olgular vardır. 

Daha az sıklıkta görülen spongioz tip osteoid osteomada çevredeki skleroz ya çok azdır, ya da bulunmaz. Skleroz mevcutsa, nidusu saran ince bir tabaka biçimindedir ve korteksden çok spongiozadadır. Zaman geçtikçe nidusdan belli bir uzaklıktaki korteksde kalınlaşma görülmeye başlar ve böylelikle nidus sklerotik lezyonun ortasında yer almamış olur (özellikle femur boynunda). Spongioz tip osteoid osteomanın çevresinde reaktif kemik yapımını uyaramayarak uzak bir noktadaki korteksde skleroza yol açması ilginçtir. Özellikle femur boynu ve omurlarda olduğu gibi reaktif kemik görülmeyince nidusun da görülmesi zor olur ve tanıyı güçleştirir.

Subperiosteal (periost altı) osteoid osteoma çok nadirdir. Nidus çevresi skleroz ya yoktur, ya da çok azdır. Kural olaral altındaki korteksde basınç atrofisine veya düzensiz kemik rezorbsiyonuna yol açar. Subperiosteal osteoid osteoma reaktif kemik yapımını uyaracağı yerde komşu eklemlere etkiyerek osteoporoz oluşturur ve artriti taklit eder.

Eklemiçi veya ekleme komşu osteoid osteoma sinovit ve osteoporoz dışında nadiren komşu kemiklerde subperiosteal yeni kemik oluşumuna yol açar.

femur üst ucunda osteoid osteoma
tibia arka korteksine yerleşik osteoid osteoma

 


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.