DİZDE OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANS - Tanı

 

genel özellikler
nedeni ve oluşum şekli
klinik görünüm
tanı
tedavi

Tanı

Standart diz radyografilerinde (ön arka ve yan radyografi) OCD’ı görüntülemek  genellikle mümkün olur. OCD’ın en sık yerleşim yeri olan medial femur kondili dış ve arka yüzü en iyi tünel radyografisiyle görüntülenir. Tünel radyografisi çekilirken diz 45 derece fleksiyona alınır. Röntgen tübü ayak tarafına doğru eğilerek 45 derece kranyokaudal yönde açılandırılır ve ışın popliteal fossaya santralize edilir.

2 ila 6 yaş arası küçük çocukta femur alt uç epifizinin kemikleşmesi sıklıkla düzensizdir. Her hangi bir yakınma nedeniyle çekilen diz radyografisinde femur alt uç epifizi içinde ekleme komşu, bir veya birden fazla küçük kemikleşme odakları görülebilir. Bunlar değişik çapta, çentiklenme tarzında kenar düzensizlikleri veya minik kalsifikasyon odakları şeklinde olabildiği gibi, OCD’ı çok andıran, ayrı bir kemik adacığı şeklinde de olabilir. Yakınmalı bir dizde radyolojik olarak böyle bir düzensizliğe rastlanması durumunda ayrım MRG’de kemik iliği ödemi görülmemesi ile yapılabilir..

Başlangıçta nekrotik alan radyografide ekleme bitişik, ufak, radyolüsan alan şeklinde görülür. Çapı 1 ila 2 mm ile 1 ila 2 cm arasında olabilir. Bu alan içinde giderek radyodens alanlar belirir. Nekrotik alan zamanla radyolüsan bir sınırla çevrili radyodens bir alan haline dönüşür. Serbest cisim haline geldiğinde ayrıldığı yatak radyografide görülebilir.

Teknesyum kemik sintigrafisiyle osteokondrit sahasının kendiliğinden iyileşip iyileşmeyeceği hakkında bir fikir edinilebilir. Büyüme plağı henüz kapanmamış hastada nekroz sahasında tutulumun artması kanlanmanın arttığı ve lezyonun kendiliğinden iyileşebileceğini işaret eder. Çevreden sınırlanmış bir OCD’ta tutulum görülmez.

Klinik yakınması olan, ancak basit radyolojik incelemede saptanamayan OCD manyetik rözonans görüntüleme (MRG) ile rahatça ortaya konur. MRG ayrıca, küçük çocuklarda femur alt uç epifizinde rastlanan düzensizlikleri OCD’tan ayırt etmeye yarar. MRG ile lezyonun yerleşimi, boyutu ve çevre sağlam doku ile ilişkisi hakkında ayrıntılı bilgi edinilir. Yerinden oynamış bir OCD MRG ile rahatça ortaya konur. OCD etrafındaki yüksek sinyal artışı eğer eklem devamlığı bozulmuşsa nekrotik fragman ile yatağı arasına giren eklem sıvısını işaret eder. Rastlanabilecek bir subkondral kist de aynı şeklide eklem sıvısının marifetiyle oluştuğundan osteokondral parçanın instabil olduğunu gösterir. Eğer eklem devamlılığı bozulmamışsa nekrotik alanda iyileşme sürecinin devam ettiğini ve nekrotik alanın çevreden ayrılmamış olduğunu gösterir. Diz içine kontrast madde verilerek yapılan MR artrografinin OCD’ın tedavi planlamasında yararı büyüktür.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayınBu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

çevreden sınırlanmış ve kısmen serbestleşmiş osteokondritis dissekansa ait görüntü (ok)
yan radyografide osteokondritis dissekansa ait litik alan (ok)
OCD'a ait MR görüntüsü (ok)