DİZDE OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANS - Klinik Görünüm

 

genel özellikler
nedeni ve oluşum şekli
klinik görünüm
tanı
tedavi

Klinik Görünüm

İlk bulgu diz kapağı çevresinde hissedilen sinsi ağrıdır. Yeri tam olarak belirlenemez. Sızı şeklindeki ağrı ara sıra hissedilir ve fiziksel aktiviteyle artış gösterir. Merdiven çıkmak, yokuş yukarı yürümek ve sportif aktiviteler ağrıya neden olur.

Muayenede fazla bir bulguya rastlanmaz. Diz hareketleri açıktır. Diz kapağı etrafı bastırmakla hassastır. OCD çoğunlukla medial femur kondilinin dış yüzeyinde geliştiğinden, diz fleksiyona getirildiğine diz kapağının iç kenarının hassas olduğu saptanır. Dahası, diz 90 derece fleksiyonda, kruris de tam iç rotasyondayken diz kademeli olarak ekstansiyona getirildiğinde 30 derece fleksiyon konumunda medial femur kondili üzerinde ağrı duyulması (Wilson bulgusu) OCD’ı işaret eder. Wilson bulgusunun olmaması OCD’ı dışlamaz, ancak varsa lezyonun iyileşip iyileşmediğini izlemede yararlı olur.

Çocuk o bacağına yüklenmeden yürüdüğü için kuadriseps kasında hafif atrofi vardır. Bu nedenle uyluk kısmı karşı tarafa oranla daha ince görünür. Bu hemen her OCD’li hastada saptanan bir bulgudur.

Tibia spinası OCD alanına rastladığından, hasta farkında olmadan dış rotasyonda yürüyerek tibia spinasının medial femur dış yüzünü sıkıştırmasını önler.

Femur distal büyüme plağının açık olduğu çocukta ve ergende OCD’ın kendiliğinden iyileşmesi beklenen bir sonuçtur. Ancak nadir de olsa osteokondral parça yatağından ayrılarak eklemde serbest fragman haline gelir. Eklem faresinin eklem içindeki tahrişine bağlı olarak dizde sıvı birikmesi (efüzyon) gerçekleşir. Araya giren serbest parçaya bağlı çıtlama (krepitasyon) hissedilir, hatta duyulur. Dizde bazen gelip geçici, ani kilitlenmelere neden olur. Dizde boşalma hissi vardır. Hasta dizinin zayıfladığının farkındadır. Bu hastalarda kuadriseps atrofisi belirginleşir. İleri olguda hasta dizini tam ekstansiyona getiremez. Muayenede bazen serbest cisim ele gelebilir.

OCD’a benzer klinik yakınmalara neden olan osteokondral kırıkların çoğu travma sonrası fark edilir. Diz fleksiyon konumundayken ani yüklenme sonucu oluşurlar. Bazen bir çıtlama sesi de alınabilir.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın