DİZDE OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANS - Genel Özellikler

 

genel özellikler
nedeni ve oluşum şekli
klinik görünüm
tanı
tedavi

DİZDE OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANS

Osteokondritis dissekans (OCD) her hangi bir eklemin belli bir kısmında eklem kıkırdağının altındaki kemiğin (subkondral kemik) kanlanmasının bozulması sonucu ölü kemiğe dönüşmesi (nekroze olması) ile başlayan bir süreci ifade eder. Nekroze olan kemik rezorbe olarak yumuşar ve çöker. Böylece desteğini yitiren eklem kıkırdağı bir miktar subkondral kemikle birlikte çevreden ayrılarak zamanla ekleme düşer (eklem faresi). Müdahale edilmezse eklemdeki serbest cismin neden olduğu tahriş ve osteokondritin yuvasının yol açtığı eklem düzensizliği dejeneratif artrit ile sonlanır.

OCD her hangi bir eklemde olabilir, ancak en çok diz ekleminde görülür.

Genel Özellikler

Dizde OCD en sık 10 ila 20 yaş arasında görülür. Zirve yaptığı yaş aralığı 10 ila 14 dür.

Sportif aktivitelere daha çok katıldıklarından olsa gerek, erkeklerde daha sıktır.

Dizde en sık medial femur kondilinin dış yüzünde görülür (% 75). Medial femur kondilinin yük taşıyan kısmı (% 10) ve lateral femur kondilinin yük taşıyan kısmı (% 10) diğer görüldüğü yerlerdir. Nadiren kondiller arası oluğun ön kısmında ve diz kapağında da olabilir. Tibia platosunun iç kısmında görülmesi oldukça nadirdir.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Özdeş Sözcükler
diz ekleminin yandan görünüşü
henüz bütünlüğünü koruyan eklem kıkırdağı (2) altında gelişen osteokondritis dissekans (1)
tipik yerleşimli OCD