DOĞUMSAL KOL FELCİ - Geç Dönem Tedavi : Dirsek ve Önkol

 

nedeni
sınıflama
üst pleksus hasarı
alt/tüm pleksus hasarı
erken dönem tedavi
geç dönem : omuz I
geç dönem : omuz II
geç dönem : kol


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Tedavi

Dirsek

Fleksiyon gücünde kayıp varsa Steindler fleksörplastisi, pektoralis major nakli, trisepsin öne bisepse nakli gibi bir takım nakillerle dirsek fleksör gücü restore edilmeye çalışılırsa da, en başarılı nakil latissimus dorsi naklidir. Steindler fleksörplastisinde dirseğin iç tarafına yapışan fleksör ve pronator adale grubu daha proksimale alınarak dirsek fleksörü gibi işlev görmesi sağlanır. Dirsekde orta derecede fleksör güç kaybında endikedir. Önkolda pronasyon deformitesi yaratma ve dirsek fleksör gücünü beklenen ölçüde sağlayamama gibi riskleri vardır. Pektoralis majorun bisepse veya önkoldaki rotasyon kontraktürüne bağlı olarak ulna veya radiusa nakli (Clarke) geniş disseksiyon gerektirir ve pektoralis majör gibi önemli bir kasın esas işlevini yitirmesi anlamına gelir. Trisepsin  bisepse nakli de istenen fleksör gücünü sağlamaz. Latissimus dorsi kasının bisepse nakli ise dirseğe mükemmel fleksör güç sağlar. Latissimus dorsi kası gövdeye yapıştığı yerden ayrılır ve kas kütlesi tümüyle kola yedirilerek gövdeden ayrılan orjini bisepsin radiusa yapıştığı yere yakın nakledilir.

Ekstansiyon gücünde kayıp varsa dirseğin fleksiyona gidişi ameliyat yaşına kadar (> 6 yaş) cihazlanarak önlenmelidir. Ekstansiyon gücü latissimus dorsi kasının gövdeye yapıştığı yerden ayrılarak orjininin trisepsin olekranona yapıştığı yere nakliyle sağlanabilir.

Dirseğe uygulanacak cerrahi girişimden önce omuzdaki kontraktürün giderilmesi kuraldır.

Radius başı çıkığı söz konusu ise ise radius başı 12 yaşından sonra eksize edilir.

Önkol

Aktif supinasyon için fleksör karpi radialis kası radiusun sırtına nakledilebiri. Eğer biseps güçlü ve önkolda supinasyon deformitesi varsa biseps tendonu yapıştığı radius çıkıntısından (tüberositas radii) serbestleştirilip radius etrafından geçirilerek orijinal yapışma yerinin radial tarafına dikilir. Bu şekilde aynı zamanda bir supinatör kas olan biseps artık pronator kas gibi işlev görmeye başlar (biseps yön değiştirme işlemi).

Steindler fleksörplasti
humerus iç epikondiline yapışan pronator teres kası ve parmak yüzeyel fleksörleri humerus üzerinde daha proksimale alınır (ufak çocuklarda tespit için vida kullanılmaz)
dirsek ekstansörü olan triseps kasının yapıştığı olekranondan öne, biseps kasına nakli
Clarke transferi
pektoralis major kasının köprücük kemiğine (K) yapışan kısmı ayrılır; humerusa yapışan kısmı serbetleştirilerek koldan geçirilip bisepse dikilir
S = pektoralis majorun sternal ucu
B = biseps kası
biseps yön değiştirme işlemi
sırttan serbestleştirilen latissimus dorsi kasının (üsttte) humerusa yapışan ucu yerinde kalırken, orijini dirsek fleksiyonunu restore etmek için biseps kasına, ya da dirsek ekstansiyonunu restore etmek için olekranona nakledilir
LD = latissimus dorsi kası
TDA = torakodorsal arter
TDS = torakodorsal sinir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.