DOĞUMSAL KOL FELCİ - Alt Brakiyal Pleksus ile Total Pleksus Hasarında Klinik Görünüm

 

nedeni
sınıflama
üst pleksus hasarı
alt/tüm pleksus hasarı
erken dönem tedavi
geç dönem : omuz I
geç dönem : omuz II
geç dönem : kol


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Klinik Görünüm

Alt Brakiyal Pleksus Hasarı

Alt brakiyal pleksus hasarının tek başına görülmesi oldukça nadirdir. Klumpke felcinde elin intrinsik kasları tutulur. Eldeki metakarpofalangeal eklemler hiperekstansiyona, interfalangeal eklemler ise fleksiyona giderek pençe eli oluşur. Kolun ve önkolun iç tarafında his alınmaz. Sinir hasarı sempatik sinir gangliyonuna katılan sinirlerin T1 sinir kökünden ayrılmasından önceye rastlarsa yüzün bir yarımında üst göz kapağı düşerek (pitoz) her iki göz kapağı arasındaki mesafe (palpebral fissür) daralır, göz içeri kaçar (enoftalmi), göz bebeği küçülür (miyoz), tüm üst ekstremitede terleme ortadan kalkar ve siliyospinal refleks kaybolur; yani yüz, boyun ve gövdenin üst kısmına ağrılı bir uyaran verildiğinde normalde o taraftaki göz bebeği 1 ila 2 mm genişleyecekken, bu refleksin ortadan kalkışıyla bu gerçekleşmez. Tüm bu belirtilerle karakterize sempatik sistem kusuruna Horner sendromu denir. Horner sendromu prognozun ağır olduğunun işaretidir.

Tüm Brakiyal Pleksus Hasarı

Kol tümüyle hareketsizdir. Önkol supinasyonda durur; yani avuç içi öne bakar. El normalden daha soğuktur.

Eşlik Eden Lezyonlar

Omuz çevresine yerleşik ödem başka patolojilerin de olabileceği düşüncesini akla getirmelidir. Bu aynı taraftaki bir köprücük kemiği kırığı olabilir; tanı kolaydır. Humerus başı ayrışması (epifizyolizi) diğer sık eşlik eden travmatik durumdur. Yenidoğan bir bebekte humerus başı epifizi radyografide görülmez. Tanı ancak 2 hafta sonra periost altından gelişen kemik onarım dokusunun (kallus) radyografide seçilmesiyle dolaylı olarak konur. Ayrıca, humerus üst ucunda metafizin büyüme plağına komşu olan kısmında sklerotik bir şeritin ortaya çıkması ve zamanla kemiğin uzaması sırasında distale doğru uzaklaşmasıyla da humerus başında epifizyoliz olmuş olduğu anlaşılır. Humerus başı epifizi doğumdan 2 ila 3 ay sonra radyografide görünür hale gelir. Humerus başı epifizi normalde humerus metafizinin üzerinde ve iç tarafında görülür. Epifizyoliz gerçekleşmişse epifizin humerus üst uç metafizinin üstünde dış tarafa doğru yer değiştirmiş olduğu saptanır.

Elbette gerek köprücük kemiği kırığı, gerekse humerus üst uç epifizinde ayrışma brakiyal pleksus yaralanması olmadan da tek başına olabilir, ancak bu her iki kırık da bazen brakiyal pleksus yaralanması tablosunu taklit edebilir. Dikkatli bir muayene ile bu yanlıştan dönülebilir.

Horner sendromu
sağ gözde göz bebeği küçük (miyoz), üst ve alt göz kapağı arasındaki mesafe (palpebral fissur) dar ve göz içeri kaçmıştır (enoftalmi)

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.