MUSKÜLER TORTİKOLLİS - Tedavi

 

genel özellikler
tedavi

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Tedavi

Tanı konur konmaz pasif germe egzersizlerine hemen başlanır.

Bebek sırtüstü sert bir zemin üzerine yatırılır. Yemek masasının üzerine serilen battaniye bu iş için idealdir. Egzersizin ilk aşamasında normal tarafın kulağı o taraf omuzuna değecek şekilde boyun lateral fleksiyona zorlanır. İkinci aşamada çene gergin (kontrakte) tarafdaki omuza yaklaşacak biçimde, baş düşey ekseni etrafında döndürülür. Üçüncü aşamada  baş geride (ekstansiyonda) tutulurken, boyuna lateral fleksiyon ve rotasyon zorlamaları birlikte uygulanır. Her hareketin sonunda beşe kadar sayılarak kas gergin durumda tutulur ve her hareket en az yirmişer kez tekrarlanır. Bu seans günde 4 ila 6 kez tekrarlanır. Bu sırada gövde ve özellikle de kontrakte taraf omuzu diğer el yardımıyla sabit tutulur. Egzersizler nazik olarak yapılmalıdır, aksi takdirde kasda kısmi yırtılma olabilir. Egzesizler tercihan çocuk uyurken, ya da doymuş durumdayken yapılmalı, çocuk bıktırılmamalıdır.

Bebeğin sırtüstü yatması önlenir. Sesli uyaranlara yönelerek boynunu aktif olarak çevirmesi için, bebek normal tarafı duvar tarafına gelecek şekilde yatırılır. Bebek kontrakte tarafdan emzirilir ve oyuncakları bu tarafdan uzatılır. Sesli uyaranların (radyo, TV vb.) bu tarafda olmasına özen gösterilir.

Altı aylıktan ufak çocuklarda eğer etkili bir pasif germe egzrsiz programı uygulanacak olursa tedaviye yanıt yüz güldürücüdür (% 76 ila % 97). Egzersiz programı en az 1 yıl sürdürülmelidir.

Nedbe dokusunun yerleştiği kas liflerinin normal kas liflerine oranı klinik tablonun şiddetini ve germe egzersizlerinden elde edilecek sonucu belirler. Eğer nedbe dokusu hakimse, kasın esnekliği azaldığından gerilebilme olasılığı da azalır ve egzersiz programı yetersiz kalır. Ayrıca 1 yaşından ufak olmasına karşın yüz asimetrisi bulunan veya boyun rotasyon hareketinde ileri kısıtlanması bulunan olgularda pasif germe egzersizlerinden sonuç alınması düşük bir olasılıktır. SKM kasında diffuz yayılım gösteren olgular da konservatif tedaviye dirençlidirler. Konservatif tedavinin en az 6 ay süreyle uygulanmasına karşın yanıt alınamayan olgularla, 1 yaşından sonra başvuran olgularda cerrahi girişim uygulanır.

Cerrahi girişim sırasında SKM kası klavikulaya yapıştığı yerden kesilir (unipolar distal gevşetme). Uçların tekrardan birleşmesini önlemek için her iki uçdan bir miktar eksizyon yapılır. Ameliyat sonrası 6 hafta süreyle özel yapım yakalık kullandırtılır. Ufak çocuklarda aşırı düzeltilmiş pozisyonda astronot alçısı yapılır. Ameliyat sonrası pasif ve aktif egzersizlere en az 1 yıl devam edilmelidir.

SKM kasının kulak arkasından kesilmesi (unipolar distal gevşetme) buradan geçen önemli bir sinirin zarar görmesi riskini taşıdığından tercih edilmez.

İleri olgularda, ya da geç kalınıp ileri yaşlarda tedaviye gelen olgularda SKM kası her iki ucundan serbestleştirilir (bipolar gevşetme).

Cerrahi girişimle boyun hareketlerindeki kısıtlılık ortadan kalkmakta, ancak cerrahi girişim 4 ila 5 yaşından sonra yapılmışsa yüzdeki asimetrinin belli bir miktarı kalıcı olmaktadır. Ayrıca omurlar da boyundaki eğriliğe uyum sağladıklarından 10 ila 12 yaşından sonra boyundaki eğrilikde tam bir düzelme mümkün olmamaktadır. Hasta bu gerçekler konusunda bilgilendirilmelidir.

sternokleidomastoid kasının kesildiği noktalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.