KUSICK TİPİ METAFİZER KONDRODİSPLAZİ

 

Jansen tipi MKD
Schmid tipi MKD
Mc Kusick tipi MKD

Mc KUSICK TİPİ METAFİZER KONDRODİSPLAZİ

Kıkırdak-saç hipoplazisi olarak da adlandırılır.

Genel Özellikler

ABD'ndeki Amish topluluğunda (her 1,300 yeni doğandan 1’inde) ve Finlilerde (her 20,000 yeni doğandan 1’inde) görülür. Diğer bölgelerde görülmesi oldukça nadirdir.

Nedeni

9. kromozomda bulunan ve Mitokondrial RNA’yı İşleyen Endorubonükleazın RNA Komponenti (kısaca RMRP) olarak adlandırılan gendeki mutasyon sonucu ortaya çıkar. Bu genin üretimini sağladığı RNA diğer proteinlerle birleşerek, hücre içindeki mitokondriyalarda DNA’nın kopyalanmasından, ribozomlarda aminoasit bloklarını işlevsel proteinlere dönüştürmeye kadar birçok önemli süreçte yer alan bir enzimi oluşturur.

Bu hastalığa yol açan 50’den fazla mutasyon tanımlanmıştır, ancak mutasyonların yaklaşık % 70’inden guanin adlı nüleotidin yerini adenin adlı diğer bir nükleotidin aldığı mutasyon sorumludur. Bu mutasyon ABD’ndeki Amish topluluğunu ve Finlileri etkilemektedir.

Otozomal resesif yolla kalıtılır. Çok nadir olan tek ebeveynli disomi de görülebilir; yani çocuk her iki ebeveynden birer hastalıklı kromozom kopyası alacağı yerde her iki hastalıklı kromozom kopyasını tek bir ebeveynden alır.

Klinik Görünüm

Boy aşırı kısadır. Doğumda fark edilir. Erişkin yaşa geldiğinde boy 105 cm ila 157 cm arasında olur.

Kol ve bacaklar kısadır, ancak eklemlerdeki aşırı esneklik dikkati çeker. Özellikle el ve ayak parmakları çok esnektir. Dirsekte fleksiyon kontraktürü olabilir.

Çocuk karakteristik olarak ince ve kırılgan saçlara sahiptir. Saç tellerinin ince olması saçların seyrek görünmesine neden olur. Pigment eksikliğine bağlı olarak saçın rengi diğer aile bireylerine oranla daha açık renktedir. Aynı özellikler kaş ve kirpiklerde de vardır.

Pigment eksikliği cildi de etkiler ve cilt açık renkte görülür. Tırnaklarda şekil bozukluğu vardır. Dişler ufaktır (mikrodontia).

Bağışıklık sisteminde yer alan T hücreleri azaldığından sık sık infeksiyöz hastalıklar gelişir ve yineler. Genellikle bu infeksiyonlar aynı bakteri ve virusa bağlıdır. Çoğunlukla solunum sistemi, kulak ve sinuslarda gelişir. Bağışıklık sisteminin ciddi şekilde etkilendiği olgularda yaşamı tehdit edecek infeksiyonlar görülebilir (özellikle suçiçeği). İnfeksiyona bağlı ölüm oranı yüksektir.

Kusurlu bağışıklık sistemi kanser gelişme riskini arttırır. Özellikle cilt kanserleri (bazal hücreli karsinoma), lösemi ve Hodgkin lenfoması bu hastalarda görülen kanser türleridir.

Diğer MKD’den farklı olarak bu hastalarda sıklıkla anemi (kansızlık) görülür.

Çölyak hastalığı, Hirschsprung hastalığı, anusun kapalı oluşu (anal atrezi), özofagus atrezisi (yemek borusunun kapalı oluşu) gibi sindirim sistemine ait patolojiler eşlik edebilir. Barsaklardan emilim genellikle bozulmuştur.

Hastaların yaklaşık 4’te 1’inde skolyoz, çoğunluğunda ilerleyici lomber lordoz görülür.

Bacaklardaki O Bein deformitesi hafiftir.

Tanı

Mc Kusick tipi MKD’den kuşkulanılan çocukta moleküler genetik test mümkündür.

Laboratuvar bulgusu olarak anemi (kansızlık) ve immun globulinlerde azalma saptanır. Kanda nötrofiller ve lenfositler ileri derecede azalmıştır.

Basit radyolojik incelemede görülenler, Schmid tipi MKD’de görülenlere benzer, ancak daha hafifidir.

Tedavi

Özgün tedavisi yoktur.

Mc Kusick tipi metafizer kondrodisplazili (MKDMK) bazı çocuklarda ciddi anemi sorunu olduğundan yaşam boyu birkaç kez kan transfüzyonu gerekebilir.

Bağışıklık sistemi iyice araştırılmadan canlı viruslarla yapılan aşılamalardan kaçınılmalıdır. Bu tür aşılar suçiçeği, kızamık ve kızamıkçık aşılarıdır. Suçiçeği veya zona hastalığı geliştiğinde muhakkak bir infeksiyon hastalığı uzmanına danışılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve anemiyi düzeltmek için bazen kemik iliği nakli gerekebilir. 

Bacaklardaki açısal deformiteleri düzeltmek için cerrahi girişim düşünülebilir, ancak ameliyat sonrası gelişecek infeksiyona karşı çok dikkatli olmak gerekir. Boy uzatma gibi mükerrer cerrahi girişimi gerektiren işlemler mevcut anemi ve yüksek infeksiyon riski nedeniyle uygulanmaz. Büyüme hormonu tedavisinin sonuçları belli değildir.

Eklem ağrıları için medikal tedavi uygulanır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın