MADELUNG DEFORMİTESİ - Tanı

 

klinik görünüm
tanı
tedavi

Tanı

Radius alt ucunda üç boyutlu bir deformite söz konusu olduğundan basit radyolojik inceleme ile patolojinin tam olarak anlaşılması zordur. Radyografi karşı önkolu da kapsayacak şekilde karşılaştırmalı olarak çekilir. Belli zaman aralığıyla çekilen radyografilerde radius alt ucundaki bükülmenin giderek arttığı gözlenir.

Basit radyolojik incelemede radius alt ucunun ulnar ve voler tarafa doğru kıvrıldığı görülür. Deformite arttıkça elbileğindeki lunatum kemiği birbirinden uzaklaşan ulna ve radius alt uçları arasındaki mesafeye göç eder ve giderek üçgenimsi bir şekil alır. Radius alt uç volere doğru açılandıkça radius alt uç epifizi ön arka radyografide gözyaşı damlası şeklini alır. İleri olguda radius alt uç epifizi ön arka radyografide görünmez duruma gelir ve ulna radiustan daha uzunmuş gibi görünür (pozitif ulnar varyans).

Yan radyografide radiusun voler tarafa doğru yaptığı eğim başlangıçta ulnanın normal radyoulnar eklemden çıkık gibi görünmesine neden olur. Ulna normal görünümdedir. Radius alt ucu volere doğru kıvrım yaparken düz olarak uzamaya devam eden ulnanın alt ucu giderek dorsale doğru sublükse olur ve ulnar tarafta elbileği kemiklerinin dorsalinde yer alır.

Ön arka radyografide radius distal ucunun ulnaya doğru kıvrıldığı, yan radyografide ise ulna distal ucunun (U) elbileğinde lunatum kemiğinin (L) dorsaline doğru sublükse olduğu görülüyor.

Manyetik rözonans görüntülemede Vickers bağının gösterilmesi önemlidir, çünkü elbileğindeki ağrıdan bu bağ sorumludur. Histolojik olarak fibrokıkırdak yapıdaki bu bağ radius alt ucunun ulnar tarafında epifiz plağının hemen proksimalinden çıkar ve 5 ila 7 mm kalınlığında, sert bir bant tarzında elbileğinde lunatum kemiğinin voler yüzüne yapışır ve triangüler fibrokartilaja katılır. Manyetik rözonans görüntülemede pronator kuadratus kasın������������������������������������n altında, radiustan dışarı doğru uzanan küçük bir kemik boynuz ve bunu izleyen radyolüsan bir alan şeklinde görünür. Opere olguların yaklaşık 9/10'unda bu bağa rastlanır.

Üç boyutlu BT veya MRG çok planlı deformiteyi çok güzel gözler önüne serer. Cerrahi girişim yapılacağı zaman osteotominin planlamasında yararı vardır.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayınBu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

Vickers bağı
radius (R) distal uç büyüme plağının hemen proksimalinden ve ulnaya (U) bakan yüzden çıkıp lunatuma (L) yapışır ve triangüler fibrokartilaja katılır
triangüler fibrokartilaj (ok)
S=skafoid; L=lunatum; T=trikuetrum