MADELUNG DEFORMİTESİ - Nedeni,Genel Özellikler ve Klinik Görünüm

 

klinik görünüm
tanı
tedavi

MADELUNG DEFORMİTESİ

Radius alt uç büyüme plağının voler ve ulnar tarafındaki büyüme bozukluğuna bağlı olarak elbileğine yakın bölgede radiusun ulnar ve voler tarafa doğru kıvrım yapması ve dorsale doğru sublükse olan ulna distal ucunun elbileği sırtında çıkıntı oluşturması ile karakterize bir durumdur.

Nedeni

Olguların bir kısmında neden bulunamaz (idyopatik). İdyopatik olguların 1/3'i otozomal dominan geçiş özelliği gösterir ve penetrans % 50'dir. Hastaların bir kısmında akraba evliliği söz konusudur.

Madelung deformitesi sıklıkla genetik bir bozuklukla birliktedir. Genetik hastalıklar arasında en sık görüleni Léri Weill diskondrosteozisidir; ayrıca Turner sendromuna da eşlik eder. Léri-Weill hastalığında Madelung deformitesi kol ve bacak kemiklerinin uzaması ve olgunlaşmasında rol oynayan SHOX genindeki mutasyon sonucu oluşur.

Nadir olarak Madelung deformitesi travma sonrası radius alt uç büyüme plağının voler ve ulnar tarafının hasar görmesi sonucu oluşur, ya da bazı displazik kemik hastalıklarına eşlik eder (multipl herediter ekzostoz, Ollier hastalığı, akondroplazi, multipl epifizer displazi mukopolisakkaridoz grubundan Hurler ve Morquio sendromları).

Genel Özellikler

Kızlarda daha sık görülür. Kız : erkek oranı yaklaşık 4 : 1'dir. İleri olguya erkeklerde hemen hemen hiç rastlanmaz.

Olguların yaklaşık 2/3'sinde patoloji çift taraflıdır.

Klinik Görünüm

Yavaş geliştiğinden farkedilmesi zaman alır. Doğumsal anomaliler kategorisinde yer almasına karşın doğumda veya küçük çocukluk döneminde rastlanmaması ilginçtir. Deformite genellikle ergenlik döneminde fark edilir. Hekime başvuru dönemi 10 ila 14 yaş aralığındadır. 8 yaşından önce hekime başvuru çok nadirdir. Radius distal uç büyüme plağının ulnar tarafında büyüme bozukluğuna yol açan nedenin nasıl olup da bu kadar geç deformiteye neden olduğu bilinmez. Bazen düşme sonrası ulna distal ucundaki sublüksasyonun elbileği sırtında oluşturduğu tümsek farkedilir ve "elbileği çıkığı" olarak yorumlanarak hasta hekime getirilir.

Önkol ve el normal gelişmiştir. Ulna distal ucundaki sublüksasyonun elbileği dorsalinde oluşturduğu tümsek ulnar taraftan bakıldığında daha belirgin olarak görülür. Tümseği örten cilt gergindir. Ulna distal ucunun tamamı rahatlıkla ele gelir. Elbileği oldukça genişlemiştir. Bazen bu genişleme iki katına ulaşır. Radyal taraftan bakıldığında önkol uzun aksına göre el volere doğru itilmiş durur.

Hekime başvuru nedeni hemen her zaman ulna distal ucunun oluşturduğu tümsek ve sublüksasyona bağlı gelişen ağrıdır. Elbileğinde radiusa ait deformitenin görünümü hastada pek endişe uyandırmaz. Ağrı elbileği işlevindeki yoğunluğa paralel ortaya çıkar. Önkolda supinasyon, elbileğinde dorsifleksiyon ve radiyal deviasyon kısıtlanırken, önkolda pronasyon ve elbileğinde volar fleksiyon deformiteden etkilenmez.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayınBu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

yandan bakıldığında ulna distal uç sublüksasyonuna bağlı olarak elbileği süngü ucu görünümündedir