BACAK UZATMA - Tedrici Uzatmanın Komplikasyonları : Uzatma Bittikten Sonraki Sorunlar

 

nedenleri
oluşma şekli
klinik tabloya etkileri
tedavi endikasyonları
klinik ölçüm
radyolojik ölçüm
uzama özellikleri
fark oluşma biçimi
oluşacak farkın tahmini
ortezle eşitleme
akut kısaltma
epifizyodez çeşitleri
epifizy. endikasyonları
akut uzatma
kallotazis/osteotomi
kallotazis/ayrıntılar
kallotazis/rijit tespit
çiviyle uzatma
yeni uzatma teknikleri
komplikasyonlar
uzatma sonrası kompl.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Tedrici Uzatmanın Komplikasyonları

Uzatma Bittikten Sonraki Sorunlar

 

Uzatma Dönemi Sonrası Sorunlar. Kurallara yeterince uyulmadığında rejeneratta yetersiz yeni kemik oluşumu görülebilir. Aşırı yumuşak doku hasarı, osteotomide elektrikli testere kullanımı, rijit olmayan tespit, ciddi açık kırık, infeksiyon geçirmiş zemin, başlangıçta kırık uçları arasında aşırı aralık, çok kısa bekleme dönemi, yüksek uzatma hızı, yerel anatomiye özgü kanlanma sorunları yetersiz yeni kemik oluşumunun sık rastlanan nedenleridir. Bol kanlanmaya sahip metafizden yapılan osteotomiler nitelikli rejenerat oluşumu açısından diyafizden yapılan osteotomilere oranla her zaman daha güvenilirdir. Aynı şekilde tibianın proksimali distale göre, tibianın arkası ön tarafına göre, kapalı osteotomiler açık yapılanlara göre yeni kemik oluşumu açısından daha üstündürler. Distraksiyonun tersine kompresyon yapılarak, yani rejenerat sıkıştırılarak kemik oluşumu uyarılmaya çalışılır.

 

Sistem Çıktıktan Sonraki Sorunlar. Eksternal fiksatör çıkartıldıktan sonra rejeneratta kırık oluşabilir. Radyografide yeni oluşan kemiği her yönden saran bir  korteksin oluştuğu görülmeden veya radyografiyi yanlış yorumlayarak sistemin çıkartılması rejeneratta bir açılanmayla, ya da akut bir kırıkla sonuçlanır. Kırık uçları çok fazla kaymazken, olay daha çok giderek oluşan bir açılanma tarzındadır. Eksternal fiksatör çıkartıldıktan sonra hastada ağrının başlaması bu durumu akla getirmelidir. Hasta genellikle bir şişliğin belirdiğinden söz eder, ancak ele gelen şişlik aslında bu açılanan kemiktir. Schanz çivisi deliklerinden de patolokik kırık oluşabilir. Bu nedenle Schanz çivisinin kalınlığı uygulanan kemiğin çapına göre seçilmeli ve çivi çıkartıldıktan sonra kemikte oluşan boşluğun yeni kemik dokusu ile dolması için hastanın en az 10 gün sonra basmasına izin verilmelidir. Eksternal fiksatör çıkartılmadan önce yükün tümüyle kemiğe yansıtılması amacıyla dinamizasyon yapılır; yani sistem belli aralıklarla belli miktarda gevşetilir. Bu süre içersinde hastada ağrı oluşmazsa sistem tümüyle çıkartılır. Basit bir açılanma genel anestezi altında osteoklazi yoluyla düzeltilir ve alçıya alınır. Bir miktar kısalma olursa da bu tolere edilebilir. Çiddi açılanmalarda cerrahi girişim gerekir.

 

Ufak çocuklarda yapılan uzatma girişimlerinde komşu büyüme plaklarında uzamanın yavaşladığı, hatta durduğu bilinmektedir. Özellikle ilerde ileri bir kısalık oluşacağı düşünülen durumlarda zaman kaybetmeme endişesiyle erken yaşta yapılan ve kemik boyunun % 15’inin üstünde olan uzatmalarda bu durumla karşılaşılmaktadır. Böyle bir durumda uzatma seansı sayısını arttırmak, ilk uygulamalardaki uzatma hızını düşürmek ve uzatma miktarı sınırlarına kesin uymak gerekir. Tek seans yapılacak uzatma işleminin mümkün olduğunca 12 yaş sonrasına ertelenmesi diğer bir önlemdir.

 

Uzatma işlemi uzun zaman alır ve komplikasyonu boldur. Üstelik bacağa takılan, nispeten ağır bir sistemin herkes tarafından kabullenilmesi zordur. Bu nedenle kilo kaybı, iştahsızlık, uykusuzluk gibi bir takım depresyon belirtileri görülebilir. Ameliyat öncesi hastanın hazırlanması bu açıdan önemlidir.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.