BACAK UZATMA - Kallotazis : Rijit Tespit

 

nedenleri
oluşma şekli
klinik tabloya etkileri
tedavi endikasyonları
klinik ölçüm
radyolojik ölçüm
uzama özellikleri
fark oluşma biçimi
oluşacak farkın tahmini
ortezle eşitleme
akut kısaltma
epifizyodez çeşitleri
epifizy. endikasyonları
akut uzatma
kallotazis/osteotomi
kallotazis/ayrıntılar
kallotazis/rijit tespit
çiviyle uzatma
yeni uzatma teknikleri
komplikasyonlar
uzatma sonrası kompl.

Kallotazis

Rijit Tespit 

Kallotazis yönteminde kaliteli bir rejenerat oluşturmanın diğer bir koşulu da kırık uçları arasında harekete izin vermeyen rijit tespit uygulamaktır. Aksi halde ya niteliksiz bir rejenerat oluşarak erken harekete ve erken basmaya izin vermez, ya da patolojik kırık gelişir. Sessiz dönemde acele etmek, ya da uzatma hızını arttırmak gibi, rijit olmayan tespit kullanmak da kırık aralığında oluşan fibröz dokunun kemik dokusuna dönüşememesi sonucu defekt psödoartrozu ile sonuçlanır. Uzatma veya sonrasında erken hareket verebilmenin, ya da uzatma bittikten sonra erken bastırabilmenin rejeneratın olgunlaşması üzerinde büyük etkisi vardır. Bu da ancak rijit bir tespitle sağlanır.

 

Kemikde tedrici uzatma işleminde sirküler, ya da tek düzlemli eksternal fiksatörler kullanılır. Sirküler fiksatörler Kirschner telleri aracılığıyla kemiğe tutturulan metal halkalardan ve bu halkaları birbirine bağlayan metal yivli çubuklardan ibarettir. Yivli çubuklar üzerinden distraksiyon işlemi gerçekleştirilir. Bu sistem distraksiyon histiogenezisini dünyaya tanıtan G.A. İlizarov’un adıyla da anılır (İlizarov yöntemi). Hem kondrodiyatazis, hem de kallotazis için tasarlanmıştır. Kısalık ile birlikte açısal bir deformite de varsa sistem üzerinde ufak bir ayarlamayla bu da düzeltilebilir. Uzatma sırasında kasların çekmesiyle oluşabilecek açılanmalarda sistemi çıkartmaya, ya da sistemi yeni duruma uyarlarken genel anesteziye gerek yoktur. Diz ve ayakbileği sistem içine alınarak uzatma sırasında oluşabilecek eklem kontraktürleri, sublüksasyon ve çıkıklar önlenmiş olur.

 

Sirküler fiksatörler yer işgal ettiğinden görünümü daha makul, hastanın daha iyi uyum sağlayabileceği sistem arayışları tek düzlemli eksternal fiksatörlerin (dinamik aksiyal fiksatör) tasarlanmasına yol açmıştır. Burda ince Kirschner telleri yerine 2 ila 3 misli daha kalın Schanz çivileri kullanılmakta ve bunlar teleskop gibi uzayabilen bir gövdeye sahip uzatma cihazına sabitlenmektedir. Tek düzlemli eksternal fiksatörlerin uygulanması daha kolaydır. Schanz çivileri bacak kesitini tam olarak kat etmediklerinden bazı bölgelerde damar ve sinir hasarı açısından sirküler sisteme oranla daha güvenlidirler, ancak uzatma sırasında kemiğe yapışan kasların çekmesiyle oluşabilecek açılanmaları düzeltmede yetersiz kalırlar. Tek düzlemli sistem çıkartıldığında Schanz çivisi deliklerinden patolojik kırık olma olasılığı vardır. Tel yolu infeksiyonu daha sıktır. Genellikle açılanmanın bulunmadığı uzatmalarda femurda tolere edilmesi daha iyi olan tek düzlemli fiksatörler, tibiada ise kasların yol açtığı açılanmayı daha iyi tolere edebilen sirküler fiksatörler tercih edilmektedir.

 

Her iki sistemin üstünlüklerini birleştiren karma eksternal fiksatör sistemleri üretilmiştir. Bu sistemlerde halka ve teleskop gibi uzayan gövde ile tel ve çivi seçenekleri birlikte kullanılır. Böylelikle eksternal fiksatörler sadece uzatma değil aynı zamanda açısal deformitelerin düzeltimi, açık kırık tedavisi, psödoartroz, artrodez, ihmal edilmiş eklem kontraktürler gibi ortopedi ve travmatolojinin güç konularında daha kullanılabilir hale gelmiştir.

tek planlı fiksatöre bir örnek olarak Orthofix firmasının tasarımını yaptığı uzatma cihazı ve Schanz çivisi
Yandaki resimde sirküler fiksatörle yapılmış olan tibia uzatması görülmekte. Sirküler fiksatör delikli halkalar ve bunları birbirine tespit eden yivli çubuklardan ibarettir. Halkalar Kirschner telleri aracılığıyla kemiğe sabitlenir.
Yukardaki çizimde tek planlı fiksatörle yapılan femur uzatması gösterilmektedir. Fiksatör kemiğe Schanz çivileriye sabitlenir.

 

 

 


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.