KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRIĞI - Nadir Rastlanan Tiplerde Tedavi

 

genel bilgiler
kırık tipleri
nadir kırık tipleri
tedavi
uç kırıklarında tedavi

Tedavi

 

Medial Uç Kırığı

 

Öne kaymanın görüldüğü medial uç kırıkları, cisim ortası kırıkları gibi tedavi edilir. Belirgin kabarıklığı olan çocuklarda redüksiyon denenir. Redüksiyon sonrası öne çıkıklar, arkaya çıkıklara göre daha az stabildirler ve kırık fragmanın ucu bir miktar öne yer değiştirerek burada bir tümseklik oluşturur, ancak geride kalan şişkinliğin zamanla şekillenerek düzelmesi beklenir.

 

Köprücük kemiğinin arkaya kayıp solunum borusuna, subklavyen damarlara, veya brakiyal pleksusa bastığı durumlarda ameliyathanede acil kapalı redüksiyon uygulanır. Bu gerçekleştirilemezse açık redüksiyona geçilir. Redüksiyon sonrası arkaya çıkıklar genellikle stabil olarak kalır ve bir klavikula bandajı yeterlidir.

 

Lateral Uç Kırığı

 

Çocuklardaki lateral uç kırıkları, cisim ortası kırıkları gibi tedavi edilirler. Korakoklavikuler ve akromiyoklavikuler bağlar sağlam olduğundan cerrahi girişim söz konusu değildir.  Kırık uçlarındaki kaymaya rağmen yeniden şekillenme mükemmeldir, ancak köprücük kemiğinin aşağıya kaydığı şekillerde redüksiyon gerekir.

 

Açık Kırıklar

 

İrrigasyon ve debritman yapılır. Kırık uçları instabil ise intramedüller Kirschner teliyle tespit yapılır.

 

Komplikasyonlar

 

Damar sinir yaralanması çok nadirdir. Köprücük kemiği kırıklarında psödoartroz da çok nadirdir ve en sık nedeni cerrahi girişimdir.

köprücük kemiği lateral uç kırığında yeniden şekillenme
burada görülen yeniden şekillenme özelliği tüm ayrık klavikula kırıkları için geçerlidir


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.