KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRIĞI - Nadir Rastlanan Tipler

 

genel bilgiler
kırık tipleri
nadir kırık tipleri
tedavi
uç kırıklarında tedavi

Nadir Rastlanan Köprücük Kemiği Kırığı Tipleri

 

Medial Uç Kırığı

 

Çocuklarda köprücük kemiğinin iç taraftaki (medial) ucunun yaralanmaları büyüme plağından ayrışma şeklinde gerçekleşir, çünkü güçlü bağ ve kapsül ile esnek kemik yapısına karşılık büyüme plakları zayıf noktayı oluşturur.  Çok sağlam olan kostoklavikuler ve sternoklaviküler bağlar genellikle medial büyüme plağı ve köprücük kemiğinin periost kılıfına bağlı kalır ve dıştaki, klavikulayı içeren kırık parçası periostu yırtarak öne veya arkaya kayar. Genellikle Salter-Harris tip I veya tip II kırığı oluşusa da bunu direkt radyografide saptamak zordur.

 

Köprücük kemiğini içeren dış kırık parçası öne kaydığında kemiğin ucu hemen cilt altında ele gelebilir.

 

Köprücük kemiğini içeren kırık parçasının arkaya kayması ise ciddi sorunlar doğurur. Trakea bası altında kalırsa soluk alıp vermede zorluk ve ses kısıklığı ortaya çıkar; bu, baş ve boyun geriye atıldığında daha da artar. Arkaya kayan köprücük kemiği ayrıca subklaviyen damarlara veya pleksus brakiyalise de bası yaparak dolaşım sorunlarına ve nörolojik kusura yol açar. Kırğın arkaya kaydığı kısımda çukurluk ve hassasiyet bulunur. Tanıda çoğunlukla bilgisayarlı tomografiden (BT) yararlanılır.

 

Lateral Uç Kırığı

 

Köprücük kemiğinin dış taraftaki (lateral) uç yaralanmalarında da genellikle gerçek bir akromiyoklaviküler eklem çıkığından çok yine bir büyüme plağı yaralanması söz konusudur. Korakoklaviküler bağlar genellikle periost kılıfına ve dıştaki epifiz parçasına bağlı kalır. Esas köprücük kemiğini içeren içteki parça ciddi akromiyoklaviküler çıkıklarda olduğu gibi aşırı bir kayma gösterebilir.

 

Nadir Kırık Ve Çıkıklar

 

Çocuklarda nadir olmakla birlikte sternoklaviküler ve akromiyoklaviküler eklemlerin gerçek çıkıkları da görülebilir.

 

Açık Kırıklar

 

Çocuklarda açık kırıklar nadirdir.

 

Radyolojik Bulgular

 

Köprücük kemiğinin daha sık rastlanan orta bölümündeki kırıklar standart ön arka radyografide kolaylıkla saptanabilir, ancak medial uç kırıklarının görülmesi zor olabilir. Bu durumda röngen tüpü baş yönünde 40 derece açılandırılarak her iki köprücük kemiğini de kapsayan özel radyografi çekilir.

köprücük kemiği medial uç kırığı
sternoklaviküler bağlar medial epifize bağlı kalırken, köprücük kemiğini içeren par��a periost kılıfını yırtarak yer değiştirir
köprücük kemiği lateral uç kırığı
köprücük kemiğini içeren parça periost kılıfını yırtarak yer değiştirir

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.