KLIPPEL-FEIL SENDROMU - Genel Özellikler ve Sınıflama

 

nedeni
genel özellikler
klinik görünüm
tanı
tedavi

Genel Özellikler

 

Sağlıklı bir çalışma olmamasına karşın görülme sıklığının 40.000 canlı doğumda 1 dolayında olduğu hesap edilmektedir.

 

Kızlarda biraz daha sık görülür (3 : 2).

 

Segmentasyon eksikliği 7 omura sahip boyun bölgesinde en çok tek seviyede görülür (yaklaşık % 30 ila % 60). Tek seviyede segmentasyon eksikliği gösteren olgular arasında C2-C3 seviyesi başı çeker (tek seviyeli olguların yaklaşık 3’te 2’si). Altı veya daha fazla seviyede segmentasyon kusuruna rastlanışı nadir değildir (olguların yaklaşık 6’da 1’i). Damarları farklı olduğundan dolayı C1-C2 ve C7-T1 seviyeleri genellikle tutulmaz.

 

Olguların yarısında tüm omuru kapsayan total füzyon (ön, arka ve yanlar) görülürken, segmentasyon kusuru olguların yaklaşık 5’te 1’inde sadece omur cisminde (izole anterior füzyon) , olguların yaklaşık 10’da 1’inde ise omurun sadece arka elemanlarındadır (posterior füzyon).

 

KFS diğer sendromlarla da birlikte olabilir. En çok bilinenler Goldenhar sendromu, VACTERL assosiasyonu, fetal alkol sendromu ve Duane sendromudur (gözün dışarı dönemediği şaşılık türü).

 

Sınıflama

 

Feil sınıflamasına göre KFS 3 tipe ayrılır.

 

Tip 1 : C2-C3 aralığındaki segmentasyon kusuruna ek olarak C1 ile oksiput arasında kaynaşma vardır (oksipitalizasyon)

 

Tip 2 : C2’nin altındaki (subaksiyal) uzun bir segmentasyon kusuru bloğuna ek olarak oksipitoservikal bileşkede anomali mevcuttur.

 

Tip 3 : Boyun bölgesinde tek bir hareketli seviye vardır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın