ADÖLESAN HALLUKS VALGUS - Klinik Görünüm

 

nedeni / oluşum şekli
klinik görünüm
tanı ve doğal seyir
tedavi planlaması
cerrahi tedavi

Klinik Görünüm

Hekime başvuru yaşı genellikle 10 ila 14 yaş arasındadır.

Hastanın esas yakınması 1. metatarsofalangeal (MP) ekleme rastlayan şişlik ve ağrıdır (yaklaşık % 70). Bir kısım hastanın esas endişesi ise kozmetik görünümdür (yaklaşık % 60).

Bunyon olarak adlandırılan şişlik, giderek belirginleşen 1. metatars başı medialinin ve üzerindeki yumuşak dokuların ayakkabı tahrişi sonucu kalınlaşmasıyla oluşmuştur. Şişliğin üzeri kızarıktır. Erişkinlerde çoğunlukla bu şişliğe inflame olmuş bir bursa da katılırken adölesan halluks valgusda bursit görülmez. Erişkindeki kadar büyük boyutta olmayan şişliğin üzerinde zamanla nasırlaşma görülür, ancak basınç yarası gelişimi olağan değildir.

Ağrı esas olarak şişliğin bulunduğu bölgededir. Ayrıca ayak tabanında 2. metatars başına rastlayan kısımda olabildiği gibi (yaklaşık % 40), nadiren ayak tabanında sesamoidlere rastlayan bölgede de olabilir.

Ağrılı şişliğe rağmen 1. MP eklem açıktır. Bu özellik ve söz konusu eklemde dejeneratif artrit bulgularının olmaması ile erişkin tipinden ayrılır.

Yakınmalar ayakkabı giymekle artar. Hasta istediği ayakkabıyı giymekte zorluk çeker (yaklaşık % 80). Özellikle ergenlik çağına uygun yüksek topuklu ayakkabıları giymek mümkün olmaz.

Transfer metatarsaljiye bağlı ayak tabanında diğer metatars başlarına, özellikle de 2. metatars başına rastlayan kısımda ve pençeleşmeye bağlı olarak 2. parmakta nasırlaşma, ergenlikte pek görülmez.

Ayakta basarken deformitenin arttığı görülür. Triseps sura gerginliği yüklenmeyi arttırarak ağrıda artışa neden olur.

Muayenede düz tabanlığa rastlanması nadir bir durum değildir. Düz tabanlıkta ayaktaki pronasyon deformitesinin 1. MP eklem medial kapsülünü esnettiği ve böylelikle proksimal falanksın valgusa gitmesine neden olduğu ileri sürülmüştür. Her ne kadar düz tabanlığın halluks valgusun oluşmasından sorumlu olduğu ileri sürülürse de, düztabanlar arasında bunyon oluşum oranı normal nüfustakinden farklı değildir.

Muayene sırasında annede de böyle bir sorunun yaşanıp yaşanmadığı sorgulanmalı, yaygın bağ gevşekliği bulunup bulunmadığı (% 3 ila % 5), metatarslar arasında nörom olup olmadığı araştırılmalıdır. Ayrıca 1. metatarsoküneiform eklemde hipermobilite bulunup bulunmadığını anlamak için 1. metatars hariç diğer metatarslar bir elin başparmağı ve işaret parmağı arasında sıkıca tespit edilmişken, diğer elin baş parmağı ve işaret parmağı 1. metatarsı kavrar ve plantar-lateral ve dorsomedial yönde hareket ettirir. 9 mm’den fazla bir hareket 1. metatarsoküneiform eklem hipermobilitesini gösterir.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

halluks valgus

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


hallux valgus deformitesi
erişkin yaşta bunyona ve pençeleşmeye bağlı olarak 2. parmak üzerinde gelişen nasıra dikkat edin