GANZ PERİASETABULER OSTEOTOMİ

 


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


GANZ PERİASETABULER OSTEOTOMİ

 

Uygulama Alanları

 

Gelişimsel kalça displazisi

 

Uygulama Yaşı

 

Y kıkırdağı kapandıktan sonra yapılır (yaklaşık 16 yaş üstü). Üst yaş sınırı yoktur. Çıkık olgularında, femur başının ileri derecede deforme olduğu, veya ileri dejeneratif atrtitin geliştiği durumlarda uygulanmaz.

 

Hazırlık

 

Ameliyat öncesi özel pozisyon verilerek çekilen radyografilerde femur başı ile asetabulum arasında uyum olduğu ve yeterli bir örtünmenin sağlanabileceği gösterilmelidir. Labrum yırtığı açısından MRG şarttır.

 

Teknik

 

Önce skopi kontrolü altında iskion kemiği asetabulumun hemen  altından kısmi olarak kesilir. Sonra asetabulumun hemen medialinden pubis kemiği kesilir. Asetabulumun üstünden başlayan son osteotomi hattı belli noktalarda açılandırılarak, siyatik çentiğe açılmadan,  asetabulumu çepeçevre dolanır ve iskiondaki kısmi osteotomi ile birleşir. Bu işlem skopi kontrolü altında yapılır. Serbestleyen asetabuler fragman vidalarla istenen konumda tespit edilir. Araya kemik grefti konur.

 

Ameliyat Sonrası Bakım

Hasta 3 hafta için kesin yatak istirahatine alınır. Bu sürede dik oturmasına izin verilmez ve sadece arkası yükseltilir. Hasta tuvalet gereksinimini yatakta karşılar. Tam yan yatmasına izin verilmez. Hasta sonraki 3 hafta içersinde dik oturabilir, yan yatabilir ve sadece tuvalet gereksinimi için, bastırılmadan tuvalete taşınabilir. Altıncı haftadan sonra çift koltuk değneği ile o tarafa yük verdirilmeden yürütülür. Sekizinci haftadan sonra kısmi yük verdirilir. Tam yük verdirme onuncu haftadan sonra gerçekleşir.

İlk altı hafta hastaya kuadriseps egzersizleri verilir. Altı ile onuncu haftalar arası eklem açıklığına yönelik egzersizler eklenir. Onuncu haftadan sonra yoğun bir biçimde kalça abdüksiyonunu güçlendirici egzersizler yaptırılır.

Üstünlükleri 

Kendi kategorisindeki osteotomilere göre çok sayıda üstünlüğü vardır.

Olumsuz Yönleri

 

Zor bir teknik olduğundan deneyim gerektirir. Öğrenme süresi uzundur.

iskion
pubis
osteotomi hatları asetabuluma yakın olduğundan asetabulumun yönlendirilmesi de o oranda fazla ve kolay olur
siyatik çentik
osteotomi hattı siyatik çentiğe açılmadığından, bölgedeki önemli sinir ve damarların zedelenme olasılığı da oldukça düşüktür

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.