FREIBERG HASTALIĞI - Tedavi

 

özellikleri ve nedeni
klinik görünüm ve tanı
tedavi

Tedavi

Evre I - III hastada öncelikle konservatif yöntemler denenir. Konservatif tedavi sonucunda bu hastaların yarısında metatarsofalangeal eklem hareketindeki kısıtlanma devam etse de, ağrı kaybolur ve aksama geçer. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen evre I - III olgular ile evre IV - V olgularda cerrahi işlem uygulanır.

Konservatif tedavinin esası ilgili metatarsofalangeal eklemi dinlendirmek ve yüklenmeleri azaltmaktır. Bu amaçla akut dönemde kısa bot alçı uygulanarak hasta 3 ila 4 hafta bastırılmaz. Kronik dönemde metatars yastığı, metatars destekli tabanlık veya tabanı televizyon koltuğu tarzında ayakkabı kullanılabilir. Yüksek topuklu ayakkabı yasaklanır. Yaşam koşulları metatars başına rastlayan yüklenmeyi azaltacak tarzda düzenlenir.

Cerrahi yöntemler çok çeşitlidir ve uygulanabilir bir algoritma konusunda fikir birliği yoktur.

Kor Dekompresyon: Evre I ve II olguda avasküler bölgeye ince Kirschner teliyle delikler açılır. Bu işlem artroskopik olarak da yapılabilir.

Greftleme: Evre II ve evre III olguda çöken kısım kaldırılarak eklem yüzeyi düzeltilir ve oluşan boşluk spongioz kemik grefti ile doldurulur.

Eklem Debritmanı: Metatarsofalangeal eklemdeki serbest cisimler çıkartılır, sinovya eksize edilir, krater kenarı traşlanır ve krater içine ince Kirschner teliyle bir kaç ufak delik açılır.

Dorsal Kapalı Kama Osteotomisi: Metatars boynundan kemik kama çıkartılarak metatars başının sağlam olan plantar kısmı dorsale döndürülerek proksimal falanks eklem yüzü ile temas etmesi sağlanır. Eklem debritmanı ile birlikte yapılabilir. Evre III ve daha ileri evredeki hastalarda uygulanabilir. Metatars boyunda 2 ila 3 mm'lik bir kısalma yarattığından yüklenmenin komşuluğundaki metatars başına kaymasıyla transfer metatarsaljisine yol açabilir.

Metatarsın Kısaltılması: Ayaktaki en uzun metatarsın 2. metatars olduğu saptanmış ve tüm yüklenmeleri bunun karşıladığına inanılıyorsa 2. metatars 4 ila 5 mm kadar kısaltılarak buraya olan yüklenme azaltılabilir.

Osteokondral Tıkaç: Dizde dış femur kondilinin yük taşımayan kısmından özel bir aygıtla eklem kıkırdağı ve altındaki kemiği içeren, tıkaç tarzında osteokondral greft alınır ve metatars başındaki kazınarak temizlenmiş kratere yerleştirilir.

Rezeksiyon Artroplastisi: Metatarsofalangeal eklemde ileri dejeneratif artrit mevcutsa ilgili metatars başı veya proksimal falanks tabanı, ya da her ikisi birlikte eksize edilir. İlgili dizide kısalık yaratması nedeniyle transfer metatarsaljisi yaratabilir, halluks valgus gelişebilir.

Eklem Artroplastisi: Evre IV ve V olguda metatarsofalangeal ekleme eklem protezi yerleştirilir.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

metatars boynundan, tabanı dorsalde ve uygun kalınlıkta kemik kama çıkartılınca metatars başındaki bozuk yüzey ile proksimal falanksın teması ortadan kalkar

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


metatars başındaki yüklenmeyi azaltan, özel maddeden yapılı metatars yastığı