ÖNKOL ALT UÇ KIRIĞI - Tedavi : Büyüme Plağını İlgilendiren Kırık

 

sınıflama / oluş şekli
kırık tipleri
alçı tedavisi
cerrahi tedavi
fizi ilgilendiren kırıklar
komplikasyonlar

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Tedavi

 

Büyüme Plağını İlgilendiren Kırık

 

Radius Distal Uç Büyüme Plağı

 

Tedavi, büyüme plağını ilgilendiren kırığın tipine göre farklılık gösterir. Bu bölge kırıklarının çok büyük bir çoğunluğu Salter-Harris (SH) tip I ve tip II kırık şeklindedir. Bunların tedavisi kaymış metafiz kırığındakine benzer; yani kapalı redüksiyon ve alçılama esastır. Özellikle SH tip I kırıkta redüksiyon kolaylıkla elde edilir. Hematom içine verilecek lokal anestezi madde ile sağlanan anestezi genellikle yeterlidir, ancak bir kaç günlük gecikmeyle gelen olgularda genel anestezi tercih edilir. SH tip II kırıkta metafize ait parça bazen redüksiyonda zorluk çıkartabilir. Redüksiyon sonrası kısa kol alçısı yapılır. Nadiren çok instabil kırıkta alçı dirsek üstüne çıkabilir. Tespit süresi 3 ila 4 haftadır.

 

SH tip I ve tip II kırıklarında cerrahi girişim hemen hemen yok gibidir. Büyüme plağına ait sorunlar görülmez. Uzun dönem sonuçlar çok iyidir. Onbeş günden fazla gecikmeyle gelen olgularda redüksiyon denemesi sırasında büyüme plağı zedelenebileceğinden kırığı olduğu pozisyonda alçılamak ve yeniden şekillenmeyi izlemek daha akılcı bir davranıştır.

 

Çok nadir görülen SH tip III ve IV kırıklar elbileği eklemini ilgilendirdiğinden anatomik olarak redükte edilmelidirler. Bu iki şekilde sağlanabilir: kapalı redüksiyon ve perkütan telleme, ya da açık redüksiyon ve telleme. Bu kırıklar iskelet olgunlaşması tamamlanana kadar izlenmelidir.

 

Ulna Distal Uç Büyüme Plağı

 

Radiustaki kırığa odaklanıldığından ulna distalindeki büyüme plağını ilgilendiren kırık genellikle kendi haline bırakılır, ancak buraya cerrahi olarak müdahale edilip anatomik redüksiyon yapılsa dahi, büyüme plağında büyüme duraklaması veya plakta erken kapanma (büyüme durması) nadir değildir. Bunun nedeni belli değildir. Neyseki uzun dönemde klinik yakınmaya neden olmaz.

 

Galeazzi Kırığı

 

Galeazzi kırığı erişkindekinin aksine çocuklarda genellikle cerrahi girişim gerektirmez. Tedavideki amaç distal radioulnar eklemi stabilize edilerek distal radiusa ait kırık parçanın proksimale göçünü önlemektir. Diğer taraftan, distal ulna büyüme plağında ayrışma ile ortaya çıkan Galeazzi eşdeğeri kırıklarda distal radioulnar eklem sağlam olduğundan radiusta göç görülmez.

 

Küçük çocuklarda kapalı redüksiyon ve alçılama başarılıdır. Önkol supinasyondayken 4 ila 8 haftalığına dirsek üstü alçı yapılır. Büyük çocuklarda ise bazen bu yöntemle kırık stabilize edilemez, veya araya yumuşak dokular girdiğinden açık redüksiyon ve plak ile tespit gerekebilir.

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.