FEMUR CİSİM KIRIĞI - 6 Ay ile 6 Yaş Arasındaki Çocukta Tedavi : Traksiyon Sistemleri ve Alçılama

 

yaralanma mekanizması
klinik görünüm
kırık tipleri ve tanı
< 6 ay tedavi
6 ay-6 yaş: alçılama
6 ay-6 yaş: traksiyon
iskelet traksiyonu
elastik çivileme
eksternal fiksasyon
plak ile tespit
rijid çivileme
tedavi algoritması

Tedavi 

6 Ay ila 6 Yaş Arası

Traksiyon + Alçılama. Çocuk femur cisim kırığında yaygın olarak kullanılan başlıca 4 traksiyon çeşidi vardır: Buck traksiyonu, split, ya da modifiye Russell traksyonu, süspansiyonlu traksiyon ve 90⁰-90⁰ traksiyonu.

Femur cisim kırığına traksiyon dışında bir müdahale yapılacak, ancak her hangi bir nedenle hastanın 48 saati geçmeyecek bir süre için hastanede bekletilmesi gerekiyorsa hastaya basit Buck traksiyonu uygulanır. Hastaya cilt traksiyonu uygulanır ve kalça 20 ila 30 derecede fleksiyondayken çekme uygulanır. Buck traksiyonunun uygulama alanı çok geniştir. Sadece çocuk femur cisim kırığında değil, örneğin, ameliyat gününü bekleyen kalça kırıklı yaşlı hastaya da uygulanır. Femura cerrahi girişim yapılacaksa, ciltte ameliyatı erteletecek bir tahrişin oluşma olasılığına karşı, cildi tutan nonadeziv bantlar olası ameliyat sahasının distalinde sonlanmalıdır. Asılacak ağırlık kırık uçlarını kontrol edip hastanın ağrısını hafifletecek oranda olmalı ve 3.5 kg’ı geçmemelidir. His kusuru olan bir hastada ise cilt traksiyonu yerine iskelet traksiyonu tercih edilmelidir.

                                  

                                                       Buck traksiyonu

Split Russell traksiyonunda dize kadar cilt traksiyonu uygulanır ve kalça 30 derece fleksiyona alınarak bu fleksiyon derecesini telafi edecek şekilde baldır arkası yastıkla desteklenir. Diz ardına, ya da kruris proksimaline gelecek şekilde bir askı takıldıktan sonra bu askı, yatağın üzerindeki çubuğa takılı olan makaradan geçen ve ucunda ağırlık bağlı olan bir ip aracılığıyla tavana doğru çekilir. Böylece cilt traksiyonunun oluşturduğu horizontal (ufki) çekiş kuvveti ile askının bağlı olduğu ağırlığın oluşturduğu düşey çekiş kuvveti sonuçta femur cismi uzunlamasına eksenine paralel etkiyen, ortak bir vektöryel kuvvet meydana getirir. Bir kuvvet bir cisme ne kadar az açıyla etki ederse, etkisi o kadar fazla olur. Diğer bir deyişle, aynı etkiyi yaratmak için daha az kuvvete gereksinim vardır. Split Russell traksiyonu bu prensibe dayanır. Daha az ağırlıkla aynı çekiş gücü oluşturabildiğinden cilt tahrişi bir sorun olmaktan çıkar. Ayrıca, tavan makarasının veya askının yerini değiştirerek kırıkta oluşabilecek açılanmaları düzeltecek ayarlamaları yapmak mümkündür. Askı femura doğru konduğu zaman kırıkta öne doğru açılanma meydana getirir. Askının ipi cilt traksiyonu çekişine tam dik olmalı, ya da tavandaki makara dizin hafif distalinde yer almalıdır. Takipte çekilen radyografilerle tavan makarasının yeri ayarlanabilir. Büyük çocukta kırık yer çekimi etkisiyle hafif arkaya açılanmaya meyillidir. Bunu gidermek için uyluk ardı basitçe yastıkla desteklenir, ya da uyluğa kırık uçlarını öne doğru çeken bir askı takılır. 6 yaşın altındaki ufak çocukta femurun ağırlığı böyle bir açılanmaya yetmediğinden yastıkla uyluk arkasını desteklemeye gerek yoktur. Vücudun ağırlığını karşıt yönde çeken bir kuvvet olarak kullanmak için yatağın ayakucu, çocuğun yatakta kaymasına neden olmayacak ölçüde bir miktar yükseltilir. Yükseltme miktarı kabaca yüklenen ağırlığın her yarım kilosu için 2.5 cm olacak şekilde hesaplanır. Split Russell traksiyonunda yüklenen ağırlıklar, çocuğun yaşına göre, 1.5 ila 3.5 kg olarak değişir. Split Russel traksiyonu daha sonra modifiye edilmiştir. Modifiye Russel traksiyonunda tek bir ağırlık kullanılır.

split Russel traksiyonu (solda) ve modifiye şekli (sağda)


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın