FEMUR CİSİM KIRIĞI - Klinik Görünüm

 

yaralanma mekanizması
klinik görünüm
kırık tipleri ve tanı
< 6 ay tedavi
6 ay-6 yaş: alçılama
6 ay-6 yaş: traksiyon
iskelet traksiyonu
elastik çivileme
eksternal fiksasyon
plak ile tespit
rijid çivileme
tedavi algoritması

Klinik Görünüm

Doğum Travması. Zorlu doğum sonrası nadir de olsa femur cisim kırığı olabilir. Görülme sıklığı yaklaşık 10,000 canlı doğumda 1 gibidir.  Olguların % 80’inde normal vajinal doğum söz konusudur. Makadi doğum bir risk faktörüdür. Normal vajinal doğum sırasında makadi konumdaki bebek pelvise takıldığında kurtarma gayesiyle bacaktan çekilmesi femur cisim kırığına yol açabilir. Sezeryanla dahi doğan bebeklerin çoğu makat gelişi pozisyonundadır (olguların yaklaşık % 60'ı). Bebeğin iri oluşu ve aceleci doğum da bebekte femur cisim kırığına yol açabilecek diğer durumlardır. Sezeryanla doğum sırasında daha az morbidite yaratan alt düşey kesi gibi daha ufak bir kesi tercih edilmiş ve makadi doğum söz konusuysa, böyle bir yaralanmanın oluşma olasılığı artar. Sezeryan sırasında yeterince gevşetme sağlanamaması da femur cisim kırığına yol açabilir. 

Bebeğin uyluğu ağrılı ve şiştir. Kırık uçları hareket ettiğinden bebek sürekli ağlar. Uyluk dışa doğru açılanmış ve ayak diğer tarafa oranla daha fazla dışa dönük durur. Bacakta kısalık mevcuttur.

Tanı genellikle gecikir (ortalama 4 gün). Nadiren bu süre 10 günü bulur. Patolojik kırık her zaman akılda tutulmalı ve gerekli radyolojik inceleme yapılmalıdır. Osteogenezis imperfekta, fetusda hareketsizliğe ve sonuçta da osteopeniye yol açan artrogripozis multipleks konjenita, perinatal hipofofatazya ilk akla gelmesi gereken durumlardır.

Kırık daha çok femur cisminin 1/3 orta segmentindedir ve kırık hattı genellikle enlemesinedir.

Çocuk İstismarı. Henüz yürümeyen bir çocukta görülen femur cisim kırığının çok büyük bir kısmı (yaklaşık 4 çocuktan 3’ü) çocuk istismarına bağlıdır. Aynı şekilde, 1 ila 4 yaş aralığındaki ufak çocukta görülen femur cisim kırığının yaklaşık % 30’u da aynı nedene bağlıdır. Bu nedenle femur cisim kırığı nedeniyle sağlık kuruluşuna getirilen, 4 yaşın altındaki (özellikle de 18 ayın altındaki) çocukta istismardan kuşkulanılmalı ve bu yönde araştırma yapılmalıdır. Üzerinde durulmayıp eve geri gönderilen çocukta istismarın artarak devam ettiği (olguların yaklaşık yarısında), hatta ölümle (yaklaşık % 10) sonuçlandığı hiç bir zaman unutulmamalıdır. Çocuk istismarı sonucu kırık gelişen kemiklerin sıralamasında humerustan sonra 2. sırada femur gelir. İstismara uğramış bir çocukta humerus ve femur kırığının birlikte görülmesi nadir değildir. 

Ciltte sıyrıkların, yanık izinin oluşu, çelişkili öykü, daha önce de travma sonucu getirilmiş olması ve geç başvuru çocuk istismarını akla getirmelidir. Radyolojik incelemede değişik seviyede kırık iyileşmesi gösteren çoklu kırık çocuk istismarını işaret eder. Çocuk istismarında kırık tipi ve kırık hattının femur üzerindeki yerleşimi arasında anlamlı bir bağ bulunamamış olmasına karşın, yine de fazla deplase olmamış subtrokanterik bölge, ya da distal femur kırğı çocuk istismarı ile ilişkilendirilir. İlk doğum, aynı bölgenin çift taraflı kırığı, çocuğun beyin özürlü oluşu, kafa travması ile birlikte oluşu ve ailenin düşük sosyoekonomik düzeyi kuşkuyu arttıran diğer durumlardır. Ancak yine de tüm bu bulgulara rağmen bir acil veya ortopedi hekiminin çocuk istismarı olgusunu kazaen oluşan diğer kırık çeşitlerinden ayırt etmesi, ebeveynleri itiraf etmediği sürece, pek olanaklı değildir. 

Ergenlik. Daha ufak yaştaki femur cisim kırığının aksine kırığa yol açan neden hemen her zaman araç içi veya araç dışı trafik kazasıdır (olguların yaklaşık % 90’ı). Travma öyküsü, uylukta şiddetli ağrı, şişlik, bacakta deformite, kısalık ve ayakta duramama ile femur cisim kırığının tanısını koymak kolaydır, ancak yüksek enerjili yaralanma aynı zamanda diğer organ yaralanmalarına da neden olabileceğinden hastanın sistemik muayenesi esastır.

Ergende minor yaralanma sonucu oluşan femur cisim kırığında patolojik kırık düşünülür (basit kemik kisti, anevrizmal kemik kisti, nonossifiye fibroma,  fibröz displazi, eosinofilik granüloma, osteomiyelit sekeli, osteopeni yapan serebral palsi ve miyelomeningosel gibi nöromüskuler hastalıklar, osteopetrosis vb.). Ayrıca, osteosarkom, Ewing sarkomu gibi habis kemik tümörlerinde ilk başvurunun, oldukça nadir de olsa, patolojik femur kırığı ile olabileceği akılda tutulmalıdır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

doğum travmasına bağlı, iyileşmekte olan femur cisim kırığı
değişik cilt bölgelerinde yanık, sathi sıyrık gibi yara izleri, kafa travması, değişik derecede iyileşme gösteren ilave kırık çocuk istismarına ait güvenilir bulgulardır

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın