FEMUR CİSİM KIRIĞI - Ergenliğe Kadar Okul Çağı Çocuğunda Tedavi : Plak ile Tespit

 

yaralanma mekanizması
klinik görünüm
kırık tipleri ve tanı
< 6 ay tedavi
6 ay-6 yaş: alçılama
6 ay-6 yaş: traksiyon
iskelet traksiyonu
elastik çivileme
eksternal fiksasyon
plak ile tespit
rijid çivileme
tedavi algoritması

Tedavi

Ergenliğe Kadar Okul Çağı Çocukluğu

Plak İle Tespit. Plak uygulaması sırasında kırık sahasının açılmasıyla kırık hematomu içinde bulunan ve kırık iyileşmesinde rol oynayan birçok faktörün kaybedilmesi, uygulama sırasında kemiği besleyen çevre kas ve periosttaki damarların hasar görmesi bu yöntemin başlıca sakıncalarıdır. Nitekim buna bağlı olarak kırıkta kaynama gecikmesi, kaynamama ve kaynamama sonucu vücut ağırlığını karşılamak zorunda kalan plakta kırılma görülmesi nadir değildir. En az plağın boyu kadar yapılması gereken cilt kesisinin yarattığı estetik kusur ve geniş ameliyat sahasına bağlı olarak infeksiyon olasılığı diğer olumsuz yanlarıdır. Ayrıca, plak ile osteosentez yapılan çocuk femur cisim kırığı olgusunda eksternal fiksasyon sistemine oranla kemikte daha fazla bir aşırı büyüme gerçekleştiği bilinen bir gerçektir.

Yukarıda sayılan tüm bu nedenlerden dolayı çocuk femur cisim kırığında plak ile tespit ilk seçenek değildir, ancak femur cisminin proksimal ve distal uç kırığında tercih edilebilir. Ayrıca, hızlı kolay uygulanabilir oluşu nedeniyle kafa travması bulunan, ya da çoklu travması bulunan hastada yatak içinde mobilizasyonu kolaylaştırmak için uygulanabilir. 

Plak ile tespit yöntemi kısalık oluşturacağı düşünülen çok parçalı kırıkta uygulama alanı bulabilir. Bu amaçla kas altı plak sistemi geliştirilmiştir. Kas altı plağı uygulamasında plak açılan mini kesiden kas altına (periost üstüne) sokularak instabil kırıklı sahayı köprüleyecek tarzda ilerletilir. Traksiyonla bir miktar redüksiyon ve bacak boyu normal uzunluğu sağlandıktan sonra plağın her iki ucundaki vidalar mini kesilerden skopi yardımıyla perkütan olarak konur.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

 

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın