FEMORAL ANTEVERSİYON

 


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


FEMORAL ANTEVERSİYON

Hamileliğin 5. haftasına doğru anne rahmindeki bebeğin kol ve bacakları  gövde yanında tomurcuk şeklinde belirir. Altıncı haftaya gelindiğinde iyice şekillenen kol ve bacakların dışa dönük konumda oluştuğu görülür. Yedinci haftada kol ve bacakda içe dönme süreci başlar ve sekizinci haftada tamamlanır. Kalça ekleminin gelişimi de hamileliğin 6. haftasından sonra gerçekleşir ve bacaklardaki bu içe dönme hareketine uyum sağlar. Bebeğin anne rahminde kalçalarının fleksiyon, abdüksiyon ve hafif rotasyon ekstern pozisyonunda olması da kalça eklemi elemanlarının gelişiminde etkili olur. Bu nedenle hemen hemen her bebeğin uyluk kemiği kendi uzun ekseni etrafında öne doğru burulmuş biçimde doğar; yani uyluğun kalça eklemini oluşturan üst kısmında femur boynu ortasından geçen hat ile, aşağıda diz eklemini oluşturan femur kondillerinden geçen hat arasında öne doğru bir açılanma vardır. Buna femoral antetorsiyon denir.

Nadiren (% 5) bu açılanma arkaya doğrudur ve femoral retrotorsiyon adını alır.

Femoral antetorsiyon yenidoğanda 40 derece civarındadır. Bebeğin emeklemesi, ayağa kalkması, yürümesi ve yaşın ilerlemesiyle birlikte kalça eklem kapsülünün ve çevre kaslarının marifetiyle bu açı ortalama 15 ila 16 dereceye kadar geriler.

Bazı çocuklarda femurdaki antetorsiyon derecesinin yaşla birlikte gerilemesi yeterince gerçekleşmez, yani çocuktaki mevcut femoral antetorsiyon derecesi yaşının gerisinde kalır. Bu duruma femoral anteversiyon denir. Çocukta femoral retrotorsiyon mevcut ve yaşının gerisinde kalmışsa, buna da femoral retrotorsiyon denir.

Femoral anteversiyon sıklıkla aileseldir ve aile öyküsünde bu durum saptanabilir. Genellikle çift taraflıdır ve genellikle kız çocuklarında görülür.

Herhangi bir nedene bağlı olarak kalça eklem kapsülünün gevşek oluşu (örneğin, yaygın eklem laksitesi) femoral antetorsiyonun gerilememesinde etkilidir.

Tamamen normal olup da femoral anteversiyonu olan çocukların haricinde bu durum nöromüskuler hastalıklarda sık rastlanır (örneğin, serebral palzi).

Femoral anteversiyonun görüldüğü diğer bir durum da gelişimsel kalça displazisidir. Bazı durumlarda tedavi planlamasını etkileyecek oranda ileri derecede olabilir.

5. hafta
6. hafta
7. hafta
8. hafta
femur boynu
femur cismi
femur kondilleri
femur boynu ile cismi arasındaki açı görülmekte

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.