FEMUR BAŞI EPİFİZ KAYMASI - Tedavi : Hafif Dereceli Kronik Kayma

 

genel özellikler
sınıflama
idyopatik FBEK
atipik FBEK
patoloji
klinik görünüm
tanı
tedavi - akut kayma
kronik hafif kayma
kronik orta/ileri kayma
karşı kalça

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Tedavi

Kronik Kayma

Hafif Dereceli Kayma

Kronik kaymada manüplasyon veya traksiyon yoluyla redüksiyonun yeri yoktur, çünkü yavaş gelişen kaymanın bıraktığı boşluk kemik onarım dokusu (kallus) ile dolarak burası zamanla kemikleşmekte ve zamanla remodele olmaktadır. Kaymanın vida ile stabilize edildiği olgularda ilk 6 aylık süre içersinde kalça kaslarındaki spazmın ve eklemdeki sinovit halinin kaybolmasıyla kalça eklemi hareket açıklığında normal tarafa yakın bir düzelme olmaktadır, ancak bu düzelmenin bir kısmı kayan femur boynu ile femur başı arasında gerçekleşen kemik yapıdaki remodelasyona bağlıdır. Femur boynu ile başı arasında kalan remodelasyon alanının ön üst kısmında gelişen tümsek yapı osteoklastik aktiviteyle giderek hafifleyip düzleşir, bu alanın arka alt kısmı ise appozisyonel kemik yapımıyla giderek dolar. Yeterli bir remodelasyonun gerçekleşme olasılığı Y kıkırdağının açık oluşuyla artmakta, kaymanın derecesinden ise etkilenmemektedir. Anlaşılacağı üzere manüplasyon veya traksiyonla redüksiyon denenmesinin kronik olgularda başarılı olması söz konusu olmadığı gibi, gereği de yoktur, ancak kronik olgularda manüplasyon ve traksiyonla redüksiyon denenmemesinin esas nedeni yüksek oranda avasküler nekrozla sonuçlanmasıdır. Örneğin bir çalışmada redüksiyon denenmemiş olgularda avasküler nekroz oranı % 6 bulunmuşken, bu oran redüksyon denenmiş olgularda % 31 olarak saptanmıştır.

Kaymanın hafif olduğu olgularda kayma miktarı gözardı edilerek bir adet oluklu vida ile kaynama olduğu konumda tespit edilir (in situ tespit). Tüm kronik FBEK olgularında tespitin amacı vidanın sağladığı stabiliteyle daha fazla kaymayı önlemek ve femur başı büyüme plağının erken kapanmasını sağlayarak kaymanın risk olmaktan çıkartılmasıdır. Onarım dokusu ile oluşan kemikleşme kaymanın stabilitesine katkıda bulunduğundan 6.5 mm’lik tek bir oluklu vida yeterlidir. Vida, akut kaymada olduğu gibi yivleri büyüme plağının her iki tarafında kalacak şekilde yerleştirilir. Vidanın epifiz tabanına dik olacak şekilde yerleştirilmesine, epifizin merkezine mümkün olduğunca yakın ve epifizi yeterince tutacak uzunlukta konmasına, ve eklem içine girilmemesine azami itina göstermek gerekir.

Hasta ameliyat sonrası 2. gün koltuk değnekleriyle ayağa kaldırılır. 3. haftadan itibaren kısmi yük verdirilir. 4. haftadan itibaren tam basmaya izin verilir. Ağrı kaybolmadan spor etkinliklerine izin verilmez. Bu süre 2 aydan erken olmamalıdır. Daha sonraki izlem akut kaymada olduğu gibidir.

kronik FBEK olgularında  femur boynunun arkasında seyredip femur başını besleyen damar ağı zamanla kısaldığından, manüplasyonla redüksiyon denendiğinde aşırı gerilerek dolaşım sorunu yaratır

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.