DİSKOİD MENİSKÜS - Tedavi

 

nedeni
özellikleri ve sınıflama
klinik görünüm
tanı
tedavi

Tedavi

 

Başka bir nedenle çekilen MRG’de tesadüfen diskoid menisküs saptanan çocukta eğer ağrı, kilitlenme, hareket kısıtlılığı, muayenede lateral diskoid menisküse ait şişlik, ya da çocuğun günlük aktivitelerinde kısıtlanma yoksa, diskoid menisküse yönelik tedavi gerekmez.

 

Salt çıtlama bulunan çocuklar kuadrisepsi kasını güçlendirici egzersiz programıyla periyodik olarak izlenir. Diskoid menisküs instabil ise, yırtık oluşursa veya osteokondral lezyon gelişirse yakınma başlar. Ağrı ortaya çıkmadığı, ya da işlevesel kayıp olmadığı sürece salt izleme yeterlidir.

 

Yakınmaya neden olan diskoid menisküsün tedavisi cerrahidir. Artroskopi cihazını kullanmak suretiyle menisküsün yırtık kısmı, ya da yakınmaya neden olan merkezi kısmı (instabil tam, ya da kısmi diskoid menisküs) eksize edilir, ancak periferindeki 5 ila 7 mm’lik kısım korunur (artroskopik subtotal menisektomi). Femur ve tibia arasındaki düzenli ilişkiyi sağlayan, yüklenmeleri karşılayarak şok emici işlev gören, eklem yüzeyindeki basıncı dengeleyen, diz stabilizasyonuna yardımcı olan ve eklem sıvısının tüm eklem yüzeyine dağılmasını sağlayarak eklem kıkırdağının beslenmesinde işlev gören menisküsün tümden çıkartılması (total menisektomi) erken dejeneratif artrit ile sonlanır. Hasarlı menisküsün periferindeki sağlam kısmın korunması bu riski oldukça azaltır. Bu görüşlere karşın, posteriorda bağları oluşmamış, instabil Wrisberg tipi diskoid menisküste total menisektomi uygulayanlar da vardır.

 

Cerrahi tedavi gerektiren lateral diskoid menisküslerin yaklaşık % 30’u periferde meniskotibial bağların olmayışına bağlı olarak instabildir. Bu tür hastada perifer stabilizasyonu gerekir ve bu amaçla özel dikiş tekniği kullanılır. MRG ile menisküsün instabil olduğunu göstermek pek mümkün olmadığından ameliyata sütür malzemesiyle hazırlıklı girilir.

 

Eğer yırtık periferde korunması düşünülen alanda kalıyorsa, bu kısımda kanlanma mevcut olduğu için yırtığın dikişle onarımı tercih edilir.

 

Diskoid menisküs yırtığının tedavisi femur dış kondilindeki osteokondral lezyonun iyileşmesi üzerinde olumlu etki yapar.

 

Artroskopik subtotal menisektomi sonrası ertesi gün hastanın basarak yürümesine izin verilir. Hasta dizde fleksiyon kontraktürü ile baş vurmuşsa dizde tam ekstansiyon elde edilinceye kadar fizyoterapi programı uygulanır. Spora dönüş için en az 3 hafta geçmelidir. Eğer stabilizasyon yapılmışsa ameliyat sonrası kas rehabilitasyonuna başlanır, kısmi yük verdirilir ve dizlik kullandırtılır. Spora 3 aydan önce izin verilmez. Tenis, futbol, basketbol gibi sporlara dönülmesinde biraz daha yavaş olunmasında yarar vardır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın